Kulturrådet

4,7 miljoner till Skapande skola i Västerbottens län

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 16:02 CEST

Västerbottens läns skolor får totalt 4,7 miljoner kronor att användas för professionella kulturaktiviteter. Nio kommuner och en friskola får bidrag. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas nästan 22 000 västerbottenselever i grundskolans i årskurs 1-9 och förskoleklass av kulturinsatserna.

– Det är glädjande att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, från och med i år även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Umeå kommun har flest elever och får också det största bidraget, 2,2 miljoner kronor. För den summan ska 10 475 elever få ta del av olika kulturyttringar. Norsjö och Malå kommuner fortsätter med sina ambitiösa danssatsningar och får 166 000 respektive 175 000 kronor för att kunna engagera professionella danspedagoger och dansare.

Lycksele har fått 340 000 kronor att användas för olika insatser, alltifrån cirkusworkshop till  Rock Art in Sápmi. Alla 1 219 elever på samtliga stadier ska få någon kulturinsats.

Förutom dansen är litteraturen i alla dess former en populär konstform i ansökningarna från Västerbotten. Möjligtvis spelar oron för svenska elevers läs- och skrivförmåga en roll.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Skapande skola-insatserna är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se
Telefon: 08-519 264 51

Umeå: Madeleine Edlund
Telefon: 070-623 22 55

Lycksele: Lena Axelsson
Telefon: 0950-166 99, 070-370 19 77

Malå: Niklas Hultin
Telefon:  070-611 45 36

Norsjö: Therese Berg
Telefon: 0918-141 79, 070-551 14 61