Älvdalens kommun

4,8 miljoner från EU ger utbildning till 430 anställda i Älvdalen.

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 10:24 CET

4,8 miljoner från EU ger utbildning till 430 anställda i Älvdalen.

 

Näringslivsenheten och Vuxenutbildningen på Älvdalens kommun har tillsammans initierat tre projekt om kompetensutveckling för anställda inom företag i Älvdalens kommun. 

 

Under våren har företagen, med hjälp av konsultbyrån VOK i Västsverige AB, gjort en kompetenshandlingsplan som omfattat 430 anställda, vilket är ett ansenligt antal för en glesbygd som Älvdalen.

 

Projekten ska bidra till att stärka de medverkande företagen genom nödvändig kompetensutveckling. På detta sätt minskas de medverkande företagen och dess anställdas sårbarhet och stärker konkurrensmöjligheterna på såväl lokal som regional nivå.

 

-          I genomförandeprojekten kommer vi att bygga vidare på de nya inslagen i arbetet med att utveckla kommunens företagare och anställda att få den kompetens som efterfrågas.

-          Ytterligare ett medel för kommunens satsning på kompetensutveckling är också de medel som staten skjuter till den kommunala vuxenutbildningen i form av Yrkesvux,

 berättar Gun Höglund som är projektledare för de tre projekten.

 

Kontakt:

Gun Höglund, 0251-80 453,

gun.hoglund@alvdalen.se

 

Sveriges närmaste vildmark Det andra bara drömmer om har vi i överflöd. Älvdalens kommun, "En kommun - tre riken".
I södra kommundelen delas den gamla socken mitt itu av det forsande vattnet i Österdalälven. Där ansluter också Rotälvens vatten, så södra Älvdalen kan med rätta kallas Älvriket.
Efter åtta mils resa norrut genom sjumilaskogen! kommer man till Särna, där du på skogsmuseet Lomkällan kan bekanta dig med forna tiders skogsbruk. Särna är Skogsriket.
Utför Idrefjälls branta sluttningar kan du släppa loss på skidor. Eller varför inte en stärkande sommarvistelse i Grövesjöfjällen? Kom hit och upptäck våra tre riken, du också!
Storslaget, actionfyllt och avkopplande - den optimala kombinationen för dig som gillar natur  och friluftsliv.
Från Älvdalen i söder till Grövelsjön i norr väntar mer än 7000 km2 riktig vildmark.