Högskolan i Kalmar

4,8 miljoner till kunskapscentrum om fågelinfluensa

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 13:43 CET

Sparbankstiftelsen Kronan satsar 4,8 miljoner kronor för uppbyggnaden
av ett kunskapscentrum kring fågelinfluensa vid Högskolan i Kalmar och
Kalmar BioScience.

Kunskapscentret kommer att intensifiera forskningen kring zoonotisk ekologi
och epidemiologi, det vill säga forskning kring sjukdomar som är överförbara
mellan djur och människor. Trots att många av våra infektionssjukdomar är
zoonoser har de nästan uteslutande studerats när de ger sjukdom hos människor
eller tama djur, i stället för att studeras hos vilda djur i naturen. Forskningen
kring zoonoser i Kalmar är unik i sin bredd och sin spets och i dess
tvärvetenskapliga snitt där ekologi, medicin och molekylärbiologi möts.

En viktig gren av gruppens forskning rör influensavirus hos vilda fåglar. Genom
att övervaka förekomsten av olika virus hos flyttande fåglar och att i detalj
studera deras molekylärbiologi i laboratoriet vill vi förstå mer om hur aggressiv
fågelinfluensa uppkommer och sprids. Att förstå samspelet mellan
våtmarksfåglar och influensavirus kan vara avgörande för vår förståelse av
influensavirusets epidemiologi, vilket också kan ge viktiga kunskaper för en
framtida vaccinframställning.

- Detta är hittills den enskilt största och viktigaste satsningen som
Sparbankstiftelsen Kronan gjort, säger stiftelsens ordförande Tommy Lindgren.

Pressinformation kommer att hållas på Kalmar BioScience kl 15.00 idag, fredagen den 3 mars, Norra vägen 40, Kalmar

För ytterligare information kontakta:
Tommy Lindgren, Sparbankstiftelsen Kronan, 070-551 00 32
Calle Nyquist, Kalmar BioScience, 0480-44 6906, 0708-422 174
Peter Brodelius, Högskolan i Kalmar, 070-543 47 33
eller
Björn Olsen, Högskolan i Kalmar, 070-238 49 44