Umeå kommun

4,9 miljoner fördelas i anläggningsstödet

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 13:30 CET

Nu är fördelningen av årets anläggningsstöd fastställd i fritidsnämnden. Den totala summan för anläggningsstödet under 2014 uppgår till drygt 4,9 miljoner kronor.

Anläggningsstödet innefattar olika typer av ekonomiska bidrag som syftar till att täcka delar av skötsel och driftskostnader av föreningsägda anläggningar. Bidraget omfattar också kartframställning, fiskevård/friluftsliv och skoterleder. Ambitionen är att stimulera föreningar när det gäller till exempel utveckling av föreningsverksamheten och lokalförhållandena.
– Några skillnader från föregående år är till exempel att vi inom driftstödet ökat summan till ridbanor för att svara upp mot en växande ridsport, då de ridhus som finns är hårt belastade. En annan förändring är att vi likställt bidrag för belysning av isbanor där inomhus- och utomhusbanor nu får samma summa, säger Lennart Arvidsson (V), ordförande i fritidsnämnden.

Lennart Arvidsson (V)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se 

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Linn Lundström
kommunikatör
Umeå kommun
070-308 84 24
linn.lundstrom@umea.se