Örebro universitet

4,9 miljoner till forskning om program för psykisk hälsa i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:55 CET

Forskare vid Örebro universitet har fått 4,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka vilka värden skolprogram som till exempel SET, Komet och Föräldrakraft bygger på och hur dessa värden överensstämmer med skolans demokratiska värdegrund och med konventionen om barns rättigheter.

– Jag är särskilt intresserad av att undersöka hur synen på barnet kommer till uttryck i dessa program säger Ingemar Engström, som är projektledare för projektet En värdefull skola och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Hälsoakademin, Örebro universitet.

Skolan har ett ansvar för elevers hälsa och ska fostra till demokratiska värderingar. En rad olika metoder som riktar sig direkt till skolans elever eller till deras föräldrar för att förebygga psykisk ohälsa har utvecklats under senare år. I detta projekt ska forskarna bland annat undersöka vad olika program syftar till, vilken syn på barnet som kommer till uttryck och på vilken värdemässig grund programmen vilar.

Ett samarbetsprojekt
– Det är värdegrunden som programmen vilar på snarare än hur effektiva programmen är som projektet ska undersöka, säger Ingemar Engström.

Programmen kommer att analyseras i förhållande till konventionen om barns rättigheter och till skolans värdegrund.

– I begreppet värde innefattas frågor om människosyn och vi ska undersöka synen på barnet och vilka beteenden och egenskaper som programmen vill främja, säger Ingemar Engström.

Projektet är ett mångvetenskapligt samarbete mellan forskare inom barn- och ungdomspsykiatri, pedagogik och pediatrik. Forskarna samarbetar också med amerikanska forskare för att få förståelse för den miljö varifrån de flesta programmen är hämtade.

För mer information kontakta Ingemar Engström: ingemar.engstrom@oru.se, 070 553 91 35