Vägverket

4,9 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 12:57 CET

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 17 projekt dela på 4,9 miljoner kronor.

- Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Det finns så många kreativa aktörer som på det här sättet kan ges en chans att bidra med lösningar på ett område där så mycket kan göras, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon.

Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:

Trafiksäkerhet och väjningsbeteende i cykel-motorfordon-interaktioner,
Lunds tekniska högskola, Lund

Vidareutveckling av Tullverkets befogenhet gällande rattfyllerikontroller,
Tullverket, Stockholm

Konkretisering av driftaspekter vid trafikplanering – en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning, Tyréns AB, Göteborg

Trafiksäkerhetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en mer energieffektiv belysning: fokus på cyklister, fotgängare och mopedister, VTI, Linköping

Pilotförsök av aktiva varningssystem på övergångsställen för ökad säkerhet för äldre,
Amparo Solutions AB, Västra Frölunda

Utveckling och utprovning av aktivt farthinder för ergonomi och säkerhet,
Edeva AB, Linköping

Anpassning av vägmiljö som åtgärd mot viltolyckor,
VTI, Linköping

Safe Ride – prototyp och testning av kombinationssäte för rullstolsburen i färdtjänsttransport och kollektivtrafik, Håkan Andersson, Lidköping

Kunskapssammanställning om trafiksäkerhetsaspekter av däck, hjul och fälg,
NTF, Solna

Nya säkerhetskrav och krockteststandarder för lättviktsfordon i stadstrafik,
Vehiconomics AB, Stockholm

Kantstensparkering – hur påverkar det trafiksäkerheten

Tyréns AB, Malmö

Demonstration av skyddssystem mot farliga frontalkollisioner,
Elaion AB, Sundsvall

Utvärdering av hastighetsjusteringens inverkan på trafiksäkerhetsstandarden,
Motormännens riksförbund, Stockholm

Publicera krockresultat på www.bilsakerhet.com och www.krocktest.com,
Fredrik Bagge, Uppsala

Den tunga trafiken - Att spara tid eller spara liv,
Vectura Consulting, Borlänge

Internationella alternativ till hastighetsdämpande åtgärder,
VTI, Linköping

Hastighetsspridningens betydelse för trafiksäkerheten,
VTI, Linköping
Fakta om Skyltfonden
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare betalar för personliga registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav 5 400 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.

Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Vägverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. En förutsättning för att ett projekt skall få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo.
Fonden kan även, med särskilt beslut, ge medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för trafiksäkerheten.

Information om och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på Vägverkets webbplats med adress www.vv.se/fond. Där finns också presentationer av slutförda projekt.

Ytterligare information lämnas av
Anita Ramstedt, Vägverket, Trafiksäkerhetsenheten, Borlänge, tel 0771-119 119

Information om personliga skyltar lämnas av informatör Mikael Andersson, Transportstyrelsen, Trafikregistret, 019-19 76 69. Information finns även på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se/personligskylt.


Thomas Andersson
Pressekreterare
HK Kommunikation

Direkt:+46243751 38
Mobil: +46706936870

Vägverket
781 87 Borlänge
Röda vägen 1
www.vv.se
Telefon: 0771- 119 119
Fax:0243 - 759 70