IQ-initiativet

4 av 10 unga tycker att 15- och 16-åringar kan dricka alkohol

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 09:00 CEST

En ny opinionsundersökning som IQ har tagit fram tillsammans med Novus visar att unga tar lätt på att ungdomar, 15-16 år, dricker alkohol.

I åldern 16-29 år anser 38 procent att det inte är fel att 15- och 16 åringar dricker lite alkohol då och då. I åldern 30-44 år anser 12 procent att det inte är fel, och i åldern 45-59 år anser 9 procent att det inte är fel att 15-16 åringar dricker lite alkohol då och då.

- Färre tonårsföräldrar köper ut alkohol till sina barn vilket är mycket glädjande, säger Magnus Jägerskog, IQs vd. Men den tillåtande attityden hos äldre syskon och kompisar gör att tonåringar i alla fall får tag på alkohol, när de vill dricka. För att ytterligare minska ungdomsdrickandet är det därför ett viktigt första steg att förmå de unga vuxna att ändra sin inställning till att 15- och 16-åringar dricker.

Kompisar och kompisars syskon vanligaste källan
Bland ungdomar i årskurs nio uppger 57 procent av pojkarna och 62 procent av flickorna att de dricker alkohol (CANs undersökning Skolelevers drogvanor 2010).

Det vanligaste anskaffningssättet av alkohol är enligt CAN att niondeklassarna har fått eller köpt den av syskon, kompisar eller kompisars syskon (flickor 47 procent, pojkar 30 procent). Det näst vanligaste anskaffningssättet är att en vuxen (annan än föräldrar) köpte ut alkohol (flickor 18 procent, pojkar 13 procent). Därefter via en förälder med lov (flickor 15 procent, pojkar 11 procent).

Det finns ett tydligt samband mellan ålder och synen på att ungdomar dricker, vilket avspeglas i att främst yngre vuxna langar alkohol till minderåriga. Samtidigt är även äldre relativt tillåtande; mer än var tionde anser inte att det är fel att ungdomar dricker alkohol, vilket bekräftas av att även vuxna förser ungdomar med alkohol.

Samband med egen konsumtion
Det finns även ett tydligt samband mellan egen konsumtion av alkohol och attityden till att ungdomar mellan 15-16 år dricker alkohol. Av de som dricker sällan anser 87 procent att det är fel att ungdomar dricker alkohol. Bland de som dricker alkohol 2-3 ggr i veckan eller mer anser 76 procent att det är fel att ungdomar dricker.

En intressant jämförelse är mellan om man har hemmavarande barn eller inte. Bland de som har barn som bor hemma anser 11 procent att det inte är fel att ungdomar dricker att jämföra med 18 procent bland de som inte har barn.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus och omfattar 2 000 telefonintervjuer som gjordes den 15-30 maj 2011. De tillfrågade är 16 år eller äldre.

För ytterligare information och utdrag ur undersökningen kontakta:
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35.

IQ verkar för en smartare syn på alkohol - att skapa en förändring av attityder och beteenden som resulterar i minskade alkoholskador. IQ lyfter fram projekt, goda exempel, som kan inspirera fler att göra mer för att minska alkoholkonsumtionen. Läs mer på IQ.se.