Micasa Fastigheter

4 av 5 ser fram emot sin ålderdom

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 09:15 CEST

Det råder stor optimism bland framtidens pensionärer. 82 procent ser positivt på sitt framtida pensionärsliv. Samtidigt är det närmre två tredjedelar som inte litar på att äldreomsorgen kommer att kunna ta hand om dem när de behöver det. Det visar en ny rapport om framtidens pensionärer av Kairos Future i samarbete med Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SEB, SPV, Apotek Hjärtat, Pensionsmyndigheten och Friskis&Svettis.

I studien har tre ålderskategorier undersökts; personer som idag är pensionärer (65-75 år), de som närmar sig pensionsåldern (58-67 år), samt anhöriggenerationen (30-55 år).

Undersökningens resultat visar att begreppet pensionär redan är på god väg att ändra innehåll. 82 procent ser sitt framtida pensionärsliv som positivt och trevligt. Pensionärsbegreppet associeras allt mindre till de riktigt gamla och sjuka och mer med yngre aktiva äldre. Samtidigt är tiden som tillbringas inom äldrevården kraftigt minskande och är nere på bara några månader i Stockholms stad. Behovet av att hitta boendelösningar för gruppen däremellan är därför angeläget.

– Studien visar att bostaden är mycket viktigare för äldres trygghet än vad som tidigare framkommit. Det innebär att kontinuitet och möjligheten att bo kvar hemma är viktig. Därför är det högsta prioritet för Micasa Fastigheter att utveckla ett boende som håller över tid, både vad gäller tillgänglighet, standard och service, säger Anders Nordstrand, VD, Micasa Fastigheter.

Bland framtidens pensionärer är oberoendet ett starkt ideal men man oroar sig också för att inte kunna ta hand om sig själv. Inte heller vill man behöva bli omhändertagen av sina anhöriga. Samtidigt litar bara drygt en tredjedel på att äldreomsorgen kommer att kunna ta hand om dem när de behöver det. Trots detta är fyra av fem positivt inställda till livet som framtida pensionär.

För mer information kontakta Anders Nordstrand, VD Micasa Fastigheter, 08-508 360 10.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 130 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 944 miljoner kronor. Läs mer på www.micasa.se