Sveriges Makalösa Föräldrar

4 faktorer bakom ensamföräldrars försämrade ekonomi - med anledning av väsnterpartiet på DN debatt idag

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 12:18 CEST

4 anledningar till ensamföräldrars allt sämre ekonomi


Idag skriver vänsterpartiet på DN debatt att fattigdomen hos barn till ensamföräldrar ökat från 19 procent 2006 till 30 procent 2009. Artikeln baseras på siffror från riksdagens utredningstjänst.
Föräldrar är den enda riksorganisationen för ensamföräldrar. Vi har funnits sedan 1996. Vi ser fyra bakomliggande orsaker.

1. Besparingarna på bostadsbidraget 1997 gjorde att en ensamförälder i genomsnitt förlorade 4500 kr per år. En stor skillnad för oss som lever på marginalen. Majoriteten av mottagarna av bostadsbidrag är ensamföräldrar. (Siffror från Boverket). Samtidigt har bostadsmarknaden dragit iväg, hyrorna har blivit betydligt högre och hyresrätter blir bostadsrätter. Det minskar det ekonomiska utrymmet för ensamföräldrar. Över 60% av ensamföräldrarna bor i hyresrätt. Utredningen om allmännyttan kommer med förslag som försämrar vår situation ännu mer om dom går igenom. Allmännyttan ska finnas på marknadsvillkor, hyrorna höjs med 63% på tio år enligt Hyresgästföreningen.

2. Gifta pappor har högst lön, ensamstående mammor har lägst lön enligt en rapport från LO. I en rapport från försäkringskassan nyligen slår man fast att ensamförälderskapet i sig är en faktor för sämre inkomstutveckling.

3. Sysselsättningen bland ensamföräldrar har sjunkit sedan 1990. Idag är 14,5 procent av ensamstående mammor med barn under 7 år arbetslösa, motsvarande siffra för de ensamstående papporna är också hög, 4,5 procent.
4. Förändringar i sjukersättning och a-kassa blir försämringar för ensamföräldrar. Det påverkar vår grupp mer än andra grupper, eftersom den inkomsten är familjens enda.

- Vår slutsats är att det inte får finnas några hinder för ensamföräldrar att komma i arbete, att försörja sin familj. Det är därför vi driver frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. En diskussion om fattigdom kopplat till jämställdhet är också på sin plats, säger Makalösa Föräldras Helene Sigfridsson.


Artikeln i DN.

Rapport från försäkringskassan

Helene Sigfridsson
Generalsekreterare
070-202 30 10