Ungdomsstyrelsen

4 miljoner till mentorskap för nyanlända

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:43 CEST

Åtta projekt i Sverige har beviljats bidrag till mentorskap för nyanlända. Syftet är att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden eller som företagare.

Ungdomsstyrelsen ska fram till 2012 stödja och utvärdera mentorsverksamheter där nyanlända flyktingar får träffa en mentor med liknande yrkes- eller utbildningsbakgrund under en period. Mentorn ska bidra till att den nyanlände kan behålla och stärka sin yrkesidentitet i Sverige, lär sig mer om arbetsmarknaden i Sverige och får viktiga kontakter i arbetslivet.

- Vi vet att det är otroligt betydelsefullt att få kontakter för att kunna få ett jobb. Därför är detta ett spännande projekt som många aktörer säkert kan lära mer av, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Projekten kommer att genomföras under drygt två år och effekterna av verksamheten för individerna kommer att utvärderas av forskare från Linnéuniversitetet.

Intresset för att jobba med mentorskap är stort och Ungdomsstyrelsen fick in 44 ansökningar. Bidrag har getts till åtta organisationer som representerar olika delar av det civila samhället: företagarföreningar, fackliga organisationer, studieförbund, etniskt baserade organisationer och humanitära organisationer. På så sätt blir flera delar av samhället involverade och olika metoder kan prövas samtidigt.

- Regeringens ambition med att lägga detta uppdrag på Ungdomsstyrelsen var bland annat att få in nya aktörer från civila samhället som kan bidra med sina nätverk. Det känns som att vi har fått fram en bra mix av olika organisationer, avslutar Per Nilsson.

Mentorskap för nyanlända är en begränsad pilotsatsning som Ungdomsstyrelsen gör på uppdrag av regeringen. Ungdomsstyrelsen ska lämna en rapport till regeringen våren 2012 med resultat av satsningen.

För kontakt med de olika projekten se bifogad lista.

För mer information kontakta Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.