Oxyma Innovation

4 tips för mätning av R&D-efficiency

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:56 CET

Att mäta ”R&D-efficiency” är komplex och svårt men nödvändigt anser Gösta Lemne, VP R&D Operations på Ericsson.  Han menar att det första man måste inse är att det inte finns något facit på hur mätningen ska gå till. En R&D chef måste ta ansvaret för att göra valet av mätningar. Här följer hans tips och råd kring att mäta ”R&D-efficiency”.

 Mätningar ska ge kunskap om hur verksamhetens konkurrenskraft kan öka inte användas som underlag för intern konkurrens eller bonussättningar. Alla kända kortsiktiga mätningar är osäkra och lätta att manipulera det är de långsiktiga förbättringarna av verksamheten som är det viktiga.” Det enda säkra måttet på att företaget bedrivit effektiv produktutveckling är huruvida företaget överlever och är lönsam över flera produktlivscykler. Tyvärr är det för sent att agera när svaret på den frågan kommer.” säger Gösta.

Göstas tips på fyra mätområden:

1.  Product Benchmarking
En bra start är att jämföra sina egna produkter med konkurrenternas i alla relevanta avseenden man kan hitta. Exempelvis funktionalitet, kvalitet, pris, lönsamhet, R&D-budget, egen IPR och ”vem kom först med..". Det vore förvisso orättvist att påstå att R&D ensamma har ansvar för skillnaderna, men det är trots allt sådana här skillnader som förbättrad R&D" syftar till. Analysen här är både lärorik och inspirerande. Förskräckande många företag har en mycket luddig bild av konkurrerande produkter.

2.  Kvalitet
 Kvalitet är en hygienfaktor och måste vara tillräckligt hög för att göra kunderna nöjda, men också så hög att R&D-resurser inte tvingas jobba med att korrigera gamla konstruktioner istället för att utveckla nya. Men också välja och prioritera vilka som är de viktigaste egenskaperna och faktorerna för kvalitet i det som ska utvecklas. Det är ofta frestande att svara ”ja” på alla önskningar men då kan det bli överraskande dyrt, och man får inte bli förvånad om konkurrenter kommer före till marknaden. Konsten är att sätta rätt krav på rätt nivå och mäta lagom mycket anser Gösta.

3. Tid
När man satt en bra nivå på produktegenskaper och kvalitet är det dags att fokusera på tid. Återigen; det är inte möjligt att jämföra projekt, produkter och företag, men att sträva efter kortare utvecklingstider driver nästan alltid i riktningen mot effektivare användning av R&D-resurser. Samtidigt driver det till förbättrat samarbete över funktionsgränserna, Ganska snart märker man att kopplingen mellan marknad, produktledning, R&D, inköp ETC är hemligheten bakom snabb utveckling av nya bra produkter. Att värdera en R&D-verksamhet separat från företagets övriga funktioner har tveksamt värde. Förseningar  i projektet brukar vara ett tydligt tecken på antingen bristande kompetens i form av att det dyker upp för många överraskningar eller att funktionerna i värde kedjan inte samarbetar. Exempelvis att kravspecifikationen är mer en önskelista än en väl avvägd målbild. Gösta lägger till att en litet mått försening eller avvikelse kan dock vara ett tecken på att organisationen satsar högt och inte lagt in onödiga buffertar i planerna.

4. Resultat/MSEK
Detta är den svåraste och farligaste mätningen. Det kan vara lockande att "ge upp" och mäta enbart oväsentligheter som SEK/timme eller R&D/sales. SEK/timme förutsätter att olika personer och grupper presterar lika mycket per timme. Skillnaden kan vara 1:10 men en grupp som kostar 2x behöver förstås kunna motivera att de är värda detta. R&D/sales är mer ett mått på företagets investeringsvilja och i vilken mån man satsar på egna unika produkter .Det är snarast omöjligt att säga vad som är "rätt nivå" utan att betrakta långsiktiga lönsamhet och företagens överlevnad. Man måste analysera sin R&D-situation och ta reda på vad man skulle behöva just nu. Kan vara funktionalitet, produktvarianter, sänkning av tillverkningskostnader eller något annat. Här är det viktigare än någonsin att R&D-ledningen i samarbete med andra funktioner i företaget gör rätt lägesanalys och väljer att mäta något som driver organisationen i rätt riktning. Det är därför det är så svårt att leda R&D. "Just nu" är viktigt och man måste löpande ifrågasätta sina favorit KPIer eftersom de har en tendens att bli överspelade om man lyckas med sina förbättringsprojekt eller om marknaden ändrar karaktär. Glöm inte heller att räkna in förlorad R&D, dvs projekt som lagts ner innan de resulterat i en produkt eller som resulterat i produkter som inte säljs i nämnvärd omfattning.

 

/Hanna Johansson, Oxyma Innovation

Oxyma Innovation är ett konsultföretag inom området för produktutveckling. Tjänsterna är fokuserade kring utvecklingprojekt av serietillverkade produkter och omfattar såväl idégenerering, konceptarbete och konstruktion som projektledning och produktutvecklingsstrategi. Hos Oxyma finns erfarna och kompetenta konsulter som med sin kunskap hjälper företag att utveckla lönsamma produkter för framtiden. Bland Oxymas referenser finns både små och stora företag inom medicinskteknik, verkstadsindustri och konsumentprodukter.