Bilprovningen

40 år i trafiksäkerhetens tjänst

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 15:25 CEST

Bilprovningen påbörjar i dagarna sitt 40-årsjubileum med aktiviteter runt om i landet. Den snabba tekniska utvecklingen gör att företagets uppgifter har blivit fler och allt mer komplexa genom åren.

Den 20 september är utsett till officiellt jubileumsdatum. Det är då exakt 40 år sedan Bilprovningens konstituerande bolagsstämma hölls. Företaget grundades på riksdagens och regeringens uppdrag. Den periodiska fordonskontrollen påbörjades 1 januari 1965 och en kraftig minskning av antalet trafikolyckor märktes de första åren.

- Vi gör ingen större aktivitet kring det här, men under vecka 39 kommer de fordonsägare som klarar besiktningen utan anmärkning att få en present. Våra medarbetare får en jubileumsbok som beskriver företagets 40-åriga historia, berättar Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.

Att förbättra servicen och förenkla för kunderna vid besöket är ett ständigt arbete för företaget.
- Vår stora present är att vi under 2004 erbjuder samtliga fordonsägare en reserverad tid. Besiktningstiden kommer med den ordinarie kallelsen hem i brevlådan, avslutar Magnus Ehrenstråhle.

Några nedslag i historien:

- 1963 Riksdagsbeslut om att AB Svensk Bilprovning ska grundas
- 1965 Periodisk kontrollbesiktning införs
- 1970 Miljökontroll av bensinfordon
- 1972 Miljökontroll av dieselfordon
- 1996 Handdatorn ersätter penna och papper
- 1998 Den 100 000 000:e personbilen kontrollbesiktigas
- 2000 Internetbokning och centralt telefonbokningsnummer lanseras
- 2001 Brandskyddskontroll för bussar blir obligatoriskt
- 2002 Gasolkontroll blir obligatoriskt
- 2003 Mobil besiktningsanläggning invigs
- 2003 Reserverad tid erbjuds på Gotland
- 2004 Reserverad tid införs stegvis över hela landet

Mer information ges av:
Verkställande direktör, Magnus Ehrenstråhle, mobil: 0708-20 04 02.
E-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Informationschef, Christina Almgren, mobil:0736-88 22 09.
E-post: christina.almgren@bilprovningen.se