Femklövern i Skåne

40 miljoner i jobbpaket för ungdomar i Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2013 08:30 CET

Femklövern i Skåne tar nu det första steget i Jobbpaket Skåne. 40 miljoner kronor satsas under 2014 för att skapa arbetstillfällen för skånska ungdomar.

Arbetslösheten och inte minst ungdomsarbetslösheten i Skåne ligger över riksgenomsnittet och är en av Skånes stora utmaningar. Vi tar nu ett första steg med ett särskilt jobbpaket och höjer ambitionerna i arbetet mot ungdomsarbetslöshet.

– Som Skånes största arbetsgivare tar vi nu ett större ansvar för dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Målet är att inom Region Skåne skapa upp emot 300 arbetstillfällen till långtidsarbetslösa, säger Katarina Erlingson, (C) regionråd och ordförande i personal- och arbetsgivarutskottet.

– Vi vill hjälpa till att bryta långtidsarbetslösheten. Detta är första steget, och vi avser att komma tillbaka senare under våren med ytterligare satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten i Skåne, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Vi prioriterar de ungdomar som varit arbetslösa längst, som unga med funktionsnedsättning, i arbetsmarknadsprogram, med aktivitetsersättning samt unga nyanlända. De måste mötas med konkreta åtgärder, säger Per Einarsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

– Genom att erbjuda YA-jobb, där unga kan kombinera utbildning och praktik, skapar vi fler vägar in i arbetslivet, exempelvis för undersköterskor. Jobb-paketet innebär att vi har möjlighet att erbjuda fler YA-jobb framöver, säger Mats Persson (FP), regionråd och ledamot av regionstyrelsen.

Regionen skall samarbeta med Arbetsförmedlingen, då de kan erbjuda olika stöd till anställningar samt stötta i rekryteringsprocessen. Detta skall samordnas inom Region Skåne, med Region Skånes övriga arbetsmarknadsåtgärder samt gentemot Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Furuboda, Handisam med flera.

– Region Skåne ska bli bättre på att erbjuda ungdomar den första arbetslivserfarenheten. Det är oerhört viktigt för vidare steg på arbetsmarknaden att man kan visa upp ett referensbrev med tidigare erfarenheter, säger Monika Ekström (MP), regionråd och ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Med denna satsning kommer det även att vara möjligt att anställa fler i sommarjobb och yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsuppgifterna kan vara av praktisk karaktär som exempelvis servicemedarbetare inom förråd, kök, transport av patienter, tvätta sängar med mera. Även administrativa tjänster inom ekonomi, HR, kommunikation och arkiv kan vara aktuella. Sedan ett år tillbaka har exempelvis Regionservice erbjudit arbetslivsintroduktionsanställningar till ungdomar som stått längst från arbetsmarknaden. Syftet har varit att låta Region Skåne vara att första steg in på arbetsmarknaden för dessa ungdomar.

Innan rekryteringen påbörjas, skall relevanta platser för tidsbegränsade anställningar identifieras inom Region Skåne. Lämpliga arbetsuppgifter ska tas fram i samarbete med förvaltningarna och de fackliga organisationerna.

Fakta Jobbpaket Skåne:

  • Prioriterad målgrupp är ungdomar långt från arbetsmarknaden. Satsningen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Pengarna i del 1 går till löner till dem som anställs inom satsningen samt två samordningstjänster inom HR. 
  • Uppgifter som motsvarar sommarjobbare: Servicemedarbetare inom förråd, kök, transport av patienter, tvätta sängar med mera.
  • Uppgifter som motsvarar ESF-projektet ”Vägen in”: Administrativt stöd inom ekonomi, HR, kommunikation, arkiv med mera.
  • Förväntad anställningstid: Den enskildes behov avgör anställningstiden. Det kan vara allt från några veckor till 6-12 månader. 
  • Det kan även innefatta fler sommarjobb och YA-jobb (yrkesintroduktionsanställningar).


Mer information och kommentarer:
Katarina Erlingson (C)
Regionråd och ordförande i personal- och arbetsgivarutskottet
Tel: 044-309 32 28

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-53 33 96

Mats Persson (FP)
Regionråd och ledamot av regionstyrelsen
Tel: 044-309 33 77

Monika Ekström (MP)
Regionråd och ordförande i fastighet- och servicenämnden.
Tel: 0768-87 12 60

Per Einarsson (KD)
Ledamot i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-62 75 55

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne