Vänsterpartiet Storstockholm

40 miljoner i vinst, för vem?

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 14:03 CET

2010 lade den moderatledda alliansen en verksamhetsplan som innehöll cirka 60 miljoner i besparingar. Besparingar som var kännbara för alla Stockholmare, men som med alla besparingar slog den hårdast mot de svaga grupper som faller under socialnämndes område. Nu visar verksamhetsberättelsen för 2010 att Socialförvaltningen har gått med 40,6 miljoner i vinst!

Det som presenteras är i korta ordalag en budget i obalans. Socialförvaltningen har under tre års tid haft kraftiga besparingar i sina verksamheter. I 2010 års verksamhetsplan fanns ett sparbeting på cirka 60 miljoner kronor. Bland annat lades Jourhavande kurator ner och ledsagarservicen försämrades. Socialnämnden redovisar samtidigt ett överskott på 40,6 miljoner, något som i ärendet beskrivs som en resultatförbättring motsvarande 24 miljoner kronor. Resultatförbättring är alltså liktydig med nedlagd verksamhet och miljoner i vinst.

-           En kommunal förvaltning ska gå plus, minus noll, varken överskott eller underskott. Skattepengarna ska användas effektivt till verksamhet, inte generera överskott. Tror högeralliansen att de driver en korvkiosk, säger Inger Stark, ledamot i socialnämnden (V).

-          Samtidigt som enheterna alltså har fått spara i sina viktiga verksamheter visar bokslutet på ett överskott på 40,6 miljoner. En förklaring vore på sin plats. Detta är inte att använda skattepengarna effektivt, säger Jackie Nylander, ersättare i socialnämnden (V).

 

För mer info:
Inger Stark 070 619 41 24

Jackie Nylander 070 353 86 35

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på www.stockholmsvänstern.se