Regionförbundet Örebro

40 procent av alla barn och unga mellan 10-16 år blir alltid skjutsade till idrotten – säkrare gång- och cykelbanor behövs för förändring

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 11:18 CEST

Cirka 40 procent av alla barn och unga i Sverige mellan 10-16 år blir alltid skjutsade i bil till sin idrottsträning. Det visar en undersökning som projektet Trafikantveckan låtit tagit fram. En stor anledning till detta är att det saknas gång- och cykelbanor och kollektivtrafik. En fjärdedel av föräldrarna uppger detta.

Förutom dem som alltid blir skjutsade i bil blir cirka 30 procent skjutsade i snitt varannan gång. Den andra hälften av gångerna tar de sig själva till träningen. Detta innebär att ungefär 70 procent av barnen blir regelbundet skjutsade till idrotten.

Undersökningen har besvarats av föräldrar till barn och unga mellan 10-16 år vars barn idrottar. Nästan hälften av föräldrarna i undersökningen lägger ner 1 till 4 timmar i veckan på att skjutsa till idrottsaktiviteter. När det kommer till hur långa resorna är svarar drygt hälften av föräldrarna att de skjutsar sina barn till och från idrottsaktiviteterna mellan 10 till 50 kilometer per vecka.

En fråga i undersökningen var vilka hinder som föräldrarna anser finns för att deras barn och ungdomar ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt till träningen i större utsträckning. Här kommer de långa avstånden och våra svenska årstider med snö, regn och kyla i topp. Dock svarar en fjärdedel av föräldrarna att det är ett hinder att vägen till idrottsanläggningen är trafikfarlig, att det saknas gång- och cykelbanor, att det saknas kollektivtrafik eller att det inte finns någon lämplig kollektivtrafikhållplats i närheten.

På frågan om vilken åtgärd som skulle kunna förbättra 10-16-åringarnas möjlighet att ta sig för egen maskin till träning är det just gång- och cykelbanor som lyfts fram. Att det byggs säkra gång- och cykelbanor anser 28 procent som viktigast.

-Kan man bryta skjutsande finns många fördelar, säger Sara-Linnéa Östervall, projektledare för Trafikantveckan. Ju färre som åker bil desto säkrare trafikmiljö. Tar man dessutom cykeln till idrotten blir man naturligt uppvärmd på vägen. Det är bra för miljön och sparar pengar åt familjen.

-Barn och ungdomar sitter stilla den mesta tiden i skolan. För dem är det extra viktigt att ta vara på möjligheten att röra på sig på fritiden, säger Dag Midböe, styrelseledamot Cykelfrämjandet. Både kommunerna och idrotten har stora roller att spela. Kommunerna måste planera med hållbart fritidsresande i åtanke. Extra ansträngning måste läggas på barn och ungas möjlighet att cykla, gå och åka kollektivt. Miljöer där barn och unga vistas bör prioriteras.

Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Markör och omfattar hela Sverige. 547 föräldrar med idrottande barn i åldern 10-16 år har svarat.

Trafikantveckan genomförs årligen i hela Europa 16-22 september. I Sverige drivs årets vecka av Energikontoren Sverige i samarbete med Cykelfrämjandet och Naturvårdsverket. Totalt anordnas över 300 aktiviteter i cirka 150 kommuner för att uppmärksamma hållbara transporter.

Ett av fokusområdena för årets svenska trafikantvecka är barn och ungas fritidsresande. Till exempel anordnas tävlingen Klimatmatchen där 2 000 barn och unga tävlar i lag om att cykla, gå, samåka och åka kollektivt till sina fritidsaktiviteter.

Kontakt:

Energikontoren Sverige: Sara-Linnéa Östervall, 0702-11 05 47

Cykelfrämjandet: Dag Midböe, 070-640 28 29

Klimatmatchen: Katarina Bååth, 019-602 63 74

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.