Länsförsäkringar

40 traktorer brinner varje månad

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:56 CEST

Uppåt 40 traktorer brinner varje månad i Sverige. En tredjedel av dessa står stilla när de börjar brinna och det är också vanligt att byggnaden som traktorn står i tar eld. En enda traktorbrand kan kosta upp till en miljon kronor.

Elsystemet är den svaga punkten hos svenska lantbrukstraktorer. Mer än hälften av alla traktorbränder beror på fel och brister i elsystemet.

– Många bränder kan undvikas med hjälp av rätt underhåll och framförallt om den enskilde traktorföraren alltid har som vana att bryta strömmen när traktorn lämnas utan tillsyn, säger Peter Birch-Iensen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne.

Länsförsäkringar har under de tre senaste åren fått in drygt 700 anmälningar på traktorbränder och betalat ut 35,5 miljoner kronor i ersättning för dessa.

Minst en tredjedel av traktorerna står parkerade när de tar eld. Orsaken är nästan alltid skadade kablar mellan batteri, startmotor och huvudströmbrytare.

– Oftast har man glömt slå av huvudströmbrytaren. Kanske hade man bråttom eller så är brytaren helt enkelt svåråtkomlig Om den hade använts skulle sannolikt ingen av dessa skador ha inträffat, fortsätter Peter Birch-Iensen.

Traktorförsäkringen täcker brand i traktorer. Men om skadan beror på att huvudströmbrytaren inte använts eller att den saknats blir ersättningen lägre. Detta gäller även för byggnaden om den också skadats vid branden.

Mellan åren 2004 och 2010 betalade Länsförsäkringar ut 30,2 miljoner kronor i ersättning för lantbruksbyggnader som skadats i samband med bränder på motorfordon och redskap.

Anmälda traktorbränder till Länsförsäkringar 2004 – 2009:

År Anmälda traktorbränder Ersättning Mkr 2004 286 9,8 2005 275 10,7 2006 252 8,4 2007 258 12,1 2008 264 12,6 2009 207 10,8 Tot 1 542 64,4

Undvik traktorbränder:

  • Se till att du har en elmanövrerad huvudströmbrytare.
  • Elledningar ska skyddas med godkänt skyddshölje.
  • Tänk på var du placerar huvudströmbrytaren.
  • Skydda batteriets poler med polskydd och se till att batteriet sitter fast.
  • Gör kontroller av elsystemet.
  • Om elsystemet inte är godkänt kan det innebära minskad ersättning.

Läs mer här om hur du undviker skador på traktorn och vilka krav som ställs: Skadeförebyggande råd.

För mer information, kontakta gärna:
Peter Birch-Iensen, skadeförebyggare Länsförsäkringar Skåne, 076-773 84 89
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.