Svenska kyrkan

400 000 kronor till översvämningsdrabbade Haiti

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:46 CEST

Lutherhjälpen bidrar med 400 000 kronor för mat, mediciner och rent vatten till de som drabbats av orkanen Jeanne.

Orkanen Jeanne nådde Haiti den 18 september. Hårdast drabbades staden Gonaives. Minst 1 300 människor dödades, över 2 000 skadades och drygt 4 000 hus förstördes.
Tusen personer saknas fortfarande. Lutherhjälpens partner i Haiti gör flera insatser i Gonaives och väster om Artibonite. De har börjat med att dela ut mat och mediciner och installera två vattenreningssystem. Nästa insats blir att försöka återställa livet till det mer normala för barnen genom att reparera skolor, som översvämmats och där möbler förstörts. På landbygden ska bevattningssystem och vägar repareras. Det görs genom ”pengar för arbete” så att människor får en inkomst. På landsbygden behöver skörden för nästa år säkras. Ett sätt är att dela ut utsäde och verktyg. Ett program för mikrolån ska starta. Lutherhjälpen anslår 400 000 kronor av insamlade medel.

Fattigdomen och miljöförstörelsen på Haiti gör människor extra utsatta för katastrofer. Svenska kyrkan har sedan tidigare ett långvarigt samarbete med Lutherska världsförbundet i Haiti genom Lutherhjälpen. LVF arbetar med bland annat trädplantering, kompostering och markvård. De stödjer också bondekooperativ som odlar och säljer rättvisemärkt kaffe, samt ger bönderna lån så att de till exempel kan skaffa höns och grisar. En annan viktig inriktning är att stärka demokratin och kvinnors deltagande i samhället.

Haiti har drabbats hårt under 2004. I maj översvämmades de sydöstra delarna av landet och tidigare under våren orsakade politiska oroligheter brist på mat och sjukvård i landet. Många av de drabbade var barn. Då gjorde Lutherhjälpen också flera anslag för olika insatser.

Lutherhjälpen kanaliserar sina katastrofanslag via kyrkornas internationella katastrofnätverk ACT, Action by Churches Together. ACT:s kontor i Genève samordnar behoven av humanitär hjälp från hela världen, kanaliserar pengar till katastrofområden och samordnar information. Läs mer om ACT på www.act-intl.org

Eva Berglund, pressekreterare, tfn: 018-16 97 94, 0730-20 49 88, e-post: eva.e.berglund@svenskakyrkan.se