Utbildningsdepartementet

400 miljoner kronor till folkbildningen

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:08 CEST


I vårpropositionen föreslås att statsbidraget till folkbildningen höjs med 400 miljoner kronor från 2007. Det innebär att det statliga anslaget till folkbildningen blir totalt omkring 3 miljarder kronor om året.

Genom sin verksamhet bidrar studieförbund och folkhögskolor till det gemensamma arbetet med att stärka och utveckla demokratin liksom till att göra det möjligt för människor att påverka den egna livssituationen och delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningen bidrar också till ett breddat intresse för och delaktighet i kulturlivet.

I den nya folkbildningspolitiska propositionen som presenterades för knappt en månad sedan, anger regeringen sju verksamhetsområden, bland annat den gemensamma värdegrunden, det mångkulturella samhället och kulturlivet, som det är särskilt angeläget att folkbildningen ägnar sig åt. Propositionen finns att läsa på: www.regeringen.se/folkbildningKontakt:
Erika Ullberg
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 28 15
070-328 88 48-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om regeringens folkbildningsproposition "Lära, växa, förändra" (http://www.regeringen.se/sb/d/6494)
Startsida för ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459/a/14020)