Länsstyrelsen i Jönköpings län

400 miljoner på väg till länets lantbrukare

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:15 CET

Ett intensivt arbete ger nu resultat. Fler än 90% av lantbrukarna i Jönköpings län kommer att få sina pengar för gårds- och miljöstöd före årsskiftet. Ett resultat som gör Länsstyrelsen i Jönköpings län till en av de bästa i landet. För länets lantbrukare är detta glädjande eftersom de olika EU-ersättningarna har en stor betydelse för likviditeten i lantbruksföretagen.

- ”Många länsstyrelser har ett besvärligt år som detta prioriterat handläggning och kontroll av gårdsstödet före miljöersättningarna” säger Lars Sandberg, chef för landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har satt ett tufft mål för utbetalningar av gårds- och miljöstöd till lantbruket med lyckat resultat. Länsstyrelsen i Jönköpings län har lyckats bättre än de flesta andra länsstyrelser under 2009 med att handlägga lantbrukares ansökningar om gårdsstöd och miljöersättningar i tid för att stöden ska kunna betalas ut innan årsskiftet. För länets lantbrukare är detta glädjande eftersom de olika EU-ersättningarna har en stor betydelse för likviditeten i lantbruksföretagen.

- ”Vi vet att dessa pengar betyder mycket för ekonomin”, säger Lars Sandberg och konstaterar att bakom framgången ligger en fantastisk arbetsinsats av samtliga handläggare och kontrollanter.
2009 har varit ett år med omfattande svårigheter såväl i handläggning som i kontrollarbetet bland annat beroende på den pågående stora inventeringen av all jordbruksmark samt på förändringar i regelverket för betesmarker. I det perspektivet är det glädjande att konstatera att så stor andel av lantbrukarna nu får sina pengar som utgörs av 168 miljoner kronor i gårdsstöd och 244 miljoner kronor i miljöersättningar.