Socialdepartementet

41 miljoner mot kvinnors sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:16 CEST

Regeringen presenterar i dag ett åtgärdspaket för att minska kvinnors sjukfrånvaro och arbetsrelaterade sjukdomar. Åtgärdspaketet innehåller satsningar på sammanlagt 41 miljoner, varav 25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att minska sjukskrivningar för kvinnor. Det ingår i regeringens kommande strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden.

- Vi måste bekämpa bristande jämställdhet på alla nivåer i samhället, framför allt genom att stödja kvinnor i vardagen. Effektivare rehabilitering stärker enskilda kvinnors egenmakt. Eftersom kvinnor är mer sjukskrivna än män behövs riktade rehabiliteringsinsatser, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

- Jag är mycket stolt och glad över dessa satsningar. Med större kunskap på detta område kan vi bli bättre på att formulera en politik som attackerar grundproblemen bakom kvinnors sjukfrånvaro och inte bara symptomen, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Åtgärder för att minska kvinnors sjukfrånvaro
25 miljoner kronor avsätts till Försäkringskassan för rehabiliteringsprojekt som utförs av samordningsförbund eller enskilda landsting 2009 och 2010 för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor.

Regeringen har tilldelat Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 6 miljoner kronor 2009 och 2010. IFAU har lämnat förslag till forskningsprojekt med frågeställningar, t.ex.: Skiljer sig sjukskrivningsnivån åt mellan kvinnor och män med samma arbetsuppgifter? Hur stor del av skillnaden kan kopplas till arbetsplatsernas egenskaper? Har kvinnor andra sjukdomar än män?

Karolinska Institutet (KI) har beviljats 10 miljoner kronor för projekt om kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro 2009-2010. Finns det skillnader i hur långtidssjukskrivna kvinnor och män upplever att de blivit bemötta inom sjukvården och Försäkringskassan och påverkar detta återgång i arbete? Leder upprepad sjukfrånvaro oftare till förtidspension för kvinnor än för män?


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34

Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94