Civilförsvarsförbundet

41 procent av tillfrågade skidanläggningar i Sverige saknar livräddande hjärtstartare

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 17:25 CET

Var finns den närmsta hjärtstartaren under sportlovet?

41 procent av tillfrågade skidanläggningar i Sverige saknar livräddande hjärtstartare

Under sportlovet går de svenska skidanläggningarna för högtryck. Men vad gör du om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp? Finns det en hjärtstartare i närheten? Flera stora anläggningar som Riksgränsen, Stöten och Sälen saknar hjärtstartare.

I en egen undersökning har Sveriges hjärtstartarregister frågat ett urval av Sveriges skidanläggningar om de har livräddande hjärtstartare. Av 22 tillfrågade har 59 procent minst en hjärtstartare medan 41 procent inte har någon alls.

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Varje år drabbas 10 000 människor och bara 300 till 400 överlever. Med hjärt- och lungräddning (HLR) tillsammans med en hjärtstartare skulle ungefär 70 procent överleva.

De flesta anläggningar med hjärtstartare har placerat dem hos utbildad personal på anläggningen, till exempel hos den medicinska personalen, liftvärdar eller hos skidpatrullörerna.

– Vi vill med undersökningen göra sportlovsfirarna uppmärksamma på vilka anläggningar som har hjärtstartare, säger David Fredman på Svenska HLR-rådet, projektledare för Sveriges hjärtstartarregister.

Om någon drabbas av hjärtstopp ska du först larma 112 och sedan påbörja hjärt- och lungräddning. Uppmärksamma samtidigt omgivningen på vad som händer och försök få fler att hjälpa till. Är det på en skidanläggning så bör man uppmärksamma personalen så att de kan hämta hjärtstartaren.

Skidanläggningar med hjärtstartare:

Björkliden, Björnen, Björnrike, Branäs, Bruksvallarna, Duved, Hemavan, Idre fjäll, Järvsöbacken, Kungsberget, Romme Alpin, Trillevallen, Åre.

Skidanläggningar som saknar hjärtstartare:

Bjursås, Borgafjäll, Hammarbybacken, Lofsdalen, Riksgränsen, Stöten, Sälen, Tärnaby, Vemdalen.

Kontaktuppgifter:

Information om HLR och D-HLR: David Fredman, HLR-rådet, projektledare Sveriges hjärtstartarregister, 08–616 50 68
Information om hjärtstartarnas placering: Joel Sundberg, Civilförsvarsförbundet, projektledare Sveriges hjärtstartarregister, 08–629 63 66

Kommunikationsansvarig: Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, 08–629 63 70

Sveriges hjärtstartarregister

Sveriges hjärtstartarregister är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet. Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Registret öppnades den 17 december 2009 och har för tillfället över 600 publicerade hjärtstartare. Tanken är att folk i förebyggande syfte via hemsidan ska kunna se var det finns en hjärtstartare i närheten för att snabbt veta vart de ska vända sig om ett hjärtstopp inträffar.

I registret finns även hjärtstartare som inte är publicerade. Det är sådana som allmänheten inte har direkt tillgång till utan att begära hjälp. Så är det exempelvis med en del hjärtstartare på skidanläggningar.

Hemsidan hittar du på: www.hjartstartarregistret.se

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda för en säkrare vardag. Civilförsvarsförbundet har bidragit till att över 600 hjärtstartare placerats ut i landet. Det är en mycket hög siffra som står sig väl jämfört med andra.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet)

Svenska HLR-rådets främsta uppgift är att ta fram utbildningsmaterial för hjärt- och

lungräddning (HLR) baserat på den senaste vetenskapen inom området samt att sprida

kunskap om HLR i samhället. Målet är att öka överlevanden vid hjärtstopp bland de cirka 10 000 personer som årligen drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Svenska HLR-rådet är en paraplyorganisation för sjukvård, myndigheter, skola, företag, och föreningar med representanter från samtliga verksamheter. Svenska HLR-rådet arbetar för kvalitetssäkring av undervisning och patientbehandling både på och utanför sjukhus i Sverige och samverkar med Socialstyrelsen för att uppnå detta.