Paper Province

421 ska rekryteras till 2015

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:38 CEST

De senaste veckorna har präglats av en del varsel, såväl inom pappers- och massaindustrin som i andra branscher. Men rykande färsk statistik som tagits fram av The Paper Province visar en något mer positiv bild för de närmsta åren.

– Det är visserligen tufft för många företag just nu, men den här undersökningen visar att det finns en stark framtidstro hos våra medlemsföretag, säger Maria Hollander, VD för The Paper Province.

48 företag svarade på enkäten, som kartlägger rekryteringsbehov, utbildningsnivå och åldersfördelning inom pappers- och massaindustrin i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. De företag som svarat på enkäten räknar med att behöva rekrytera 421 personer fram till 2015. Störst är efterfrågan på ingenjörer, men även tekniker, konstruktörer och mekaniker står högt i kurs.

På frågan hur många genomförda och förväntade rekryteringar som kommer ske under 2012 blev svaret 220 rekryteringar, vilket är 6 färre än samma företag anställde under förra året. Vid förra årets undersökning var den siffran 271, men då svarade ytterligare 10 företag på enkäten.

Undersökningen visar också att andelen högskole- och universitetsutbildade ökar i branschen. Idag är cirka 19 procent av de anställda utbildade på högskola eller universitet. 2005 var den siffran 12 procent.

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes mellan april och september i år. Vi frågade våra 90 medlemsföretag hur stort rekryteringsbehov de har just nu, samt hur många de förväntar sig att rekrytera fram till 2015, fördelat på olika yrkeskategorier. Vi passade också på att fråga vad deras anställda har för utbildningsnivå och åldersfördelning. 48 medlemsföretag svarade. Tillsammans har de 4558 anställda, vilket motsvarar ungefär hälften av alla som arbetar inom pappers- och massaindustrin i regionen. Alla siffror är baserade på företagens egen självskattning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Maria Hollander, VD | 0706-21 11 72 | m.hollander@paperprovince.com
Robert Rundberget, kommunikatör | 0706-65 74 25 | r.rundberget@paperprovince.com

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.