Biotage AB

454 Life Sciences köper licens från Pyrosequensing

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 12:48 CEST

454 Life Sciences köper exklusiv licens från Pyrosequencing AB till nästa generations sekvenseringsteknologi för analys av hela genom

454 Life Sciences, ett majoritetsägt dotterbolag till CuraGen Corporation (NASDAQ:CRGN) och en innovativ utvecklare av teknologier för sekvensering av hela genom, meddelar idag att man köpt en exklusiv licens från Pyrosequencing AB
(Stockholmsbörsen: PYRO A). Licensen ger 454 Life Sciences ensamrätt till användningen av sekvensering genom syntes och pyrofosfatbaserad sekvensering för tillämpningar inom området för analys av hela genom.

Enligt avtalet får 454 Life Sciences de exklusiva rättigheterna till denna teknologi för analys av hela genom, medan Pyrosequencing AB behåller rättigheterna till sin pyrofosfatbaserade sekvenseringsteknologi för alla andra applikationer. 454 Life Sciences blir härigenom det enda företag som har rätt att producera instrument och reagenskit samt erbjuda tjänster baserade på sekvensering genom syntes eller pyrofosfatbaserad sekvensering för sekvensering av hela genom för till exempel karyotypning, genotypning och bestämning av sekvensbaserade uttryck i USA, Kanada, Europa, Japan, Australien och en rad andra länder runt om i världen.

För fem års exklusiva licensrättigheter erhåller Pyrosequencing minst 4,5 MUSD (cirka 36,5 MSEK) i förskottsbetalning och minimiroyalty. Efter år fem har 454 Life Sciences möjlighet att förlänga exklusiviteten för återstoden av de licensierade patentens livstid till en kostnad av ytterligare 0,5 - 1 MUSD per år.

454 Life Sciences, som grundades år 2000, utvecklar teknologier och verktyg för att sekvensera hela genom med hjälp av en uppskalningsbar plattform för parallellprocessning som reducerar tidsåtgången, kostnaderna, provbearbetningen och det utrymme som krävs för att fastställa nukleotidsekvensen hos hela genom. Företagets teknologi gör det möjligt för en enda person inte bara att preparera utan också att sekvensera ett komplett genom efter en enda provpreparation, oberoende av storleken på genomet i fråga.

"Denna exklusiva licens är strategiskt viktig för oss," säger Dr. Richard F. Begley, vd och koncernchef för 454 Life Sciences. "Vi breddar nu ytterligare vår starka patentbas och expertis och säkerställer att 454 Life Sciences bibehåller sin ledande position och hindrar andra att komma in på området för sekvensering av hela genom. Vår teknologi var den första som utvecklades speciellt för sekvensering av hela genom och när vi nu får tillgång till denna licens från ett teknologiskt ledande företag som Pyrosequencing befästs det försprång som vårt pionjärarbete gett oss," tillägger doktor Begley.

"Avtalet med 454 Life Sciences är en viktig milstolpe i den snabbt ökande användningen av teknologin Pyrosequencing(TM). Teknologin har redan ett gott rykte inom den biovetenskapliga forskningsvärlden för sin precision och höga datakvalitet vid analys av genetisk variabilitet och DNA-sekvenser. Nu utvecklas teknologin även för applikationer inom området för sekvensering av hela genom," säger Pyrosequencings vd Erik Walldén. "Vi är entusiastiska över den unika styrka som kombinationen av Pyrosequencings exakthet och precision med 454 Life Sciences kunnande inom parallellprocessning erbjuder. Vi är speciellt glada över det här avtalet, då CuraGen Corporation var en av de allra första kunder som köpte ett av våra PSQ(TM)96 System redan 1999," tillägger Erik Walldén.

För ytterligare information:
Erik Walldén, VD Pyrosequencing erik.wallden@pyrosequencing.com 018-56 59 00
Richard F Begley, Ph.D VD och koncernchef 454 Life Sciences
+1 877 890-GNOM info@454.com

Om Pyrosequencing AB
Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing(TM), en metod med bred tillämpning för sekvensbestämning av DNA. Pyrosequencing är ledande på den globala marknaden för tillämpad genomik med ca 300 system sålda till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Genom ett avtal med Corbett Research kan Pyrosequencing erbjuda en heltäckande portfölj av produkter för tillämpad genetisk analys. Pyrosequencing samarbetar aktivt med ledande branschföreträdare för att utveckla kliniska tillämpningar av teknologin för sjukdomsdiagnostik, kliniska prognoser och farmakogenomisk testning.

Pyrosequencings produkter omfattar det bänkbaserade PSQ(TM)96 System,PSQ(TM)96MA System, PSQ(TM)HS 96A System, tillhörande mjukvaror och reagenskit samt bla Rotor-Gene 3000 och CAS 1200 från Corbett. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Schering-Plough, Bristol Myers Squibb, National Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control And Prevention, CDC, Karolinska Institutet, Genzyme Corp., Biogen, Oxagen, NASA, DuPont Agriculture, Health Protection Agency (HPA) och Sveriges Lantbruksuniversitet. Företagets hemsida är www.pyrosequencing.com

Om 454 Life Sciences
454 Life Sciences utvecklar nya teknologier som gör det möjligt att snabbt och fullständigt fastställa nukleotidsekvensen hos hela genom. Företagets teknologi förväntas få stor användning inom genteknik, jordbruk, veterinärmedicin, skydd mot biologiska stridsmedel samt hälsovård, inte minst inom läkemedelsforskning, läkemedelsutveckling och diagnostik. 454 Life Sciences är ett majoritetsägt dotterbolag till CuraGen Corporation (NASDAQ: CRGN). 454 Life Sciences finansierades huvudsakligen genom institutionella placerare, bland andra CuraGen Corporation, Quantum Partners, Cooper Hill Partners, LLC samt CuraGens ledning. För mer information, se www.454.com.

Om CuraGen
CuraGen Corporation (NASDAQ: CRGN) är ett genomik-baserat läkemedelsföretag som arbetar för att förbättra livet för patienter genom att utveckla nya innovativa läkemedel i form av proteiner, antikroppar och små molekyler inom områdena fetma och diabetes, onkologi, inflammation och det centrala nervsystemets sjukdomar. CuraGens läkemedel är baserade på nyupptäckta gener i det mänskliga genomet som anses spela en roll i ett flertal viktiga sjukdomsmekanismer, bland annat perifer metabolism, celltillväxt och anti-angiogenes. CuraGen har skapat breda utvecklingsallianser och företagets erfarna prekliniska och kliniska forskare utvecklar i snabb takt en lång rad framtida produkter. CuraGens expertis inom genomik och bioinformatik används nu för att förutsäga läkemedelssubstansers effekt och säkerhet i kliniska prövningar och för att välja ut de nya substanser som har de största möjligheterna att nå ända fram till marknaden. CuraGens teknologi och expertis har utnyttjats av mer än ett dussin ledande läkemedelsföretag, bland andra Bayer, Biogen, Genentech, GlaxoSmithKline, Hoffmann-La Roche och Pfizer. CuraGen har sitt huvudkontor i New Haven, Connecticut, USA. För mer information, se www.curagen.com.