Umeå kommun

455 000 kr i bidrag till sociala föreningar

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 17:25 CET

Fem sociala föreningar beviljades totalt 455 000 kr under fritidsnämndens sammanträde 31 januari.

– Föreningarna arbetar alla inkluderande med barn och ungdomar som på olika sätt befinner sig i en utsatt position. De har en viktig samhällelig funktion, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Pengarna fördelas på följande föreningar:

  • IOGT Juni 120 000 kr
  • Jamo Jamo ART 120 000kr
  • Tjejjouren 130 000kr
  • Umeå Boxningsklubb 50 000kr
  • Unbound 35 000kr

De 45 000 kr som återstår av bidraget reserveras till projektförslag som kommer in under året. Individ- och familjenämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden bidrar gemensamt till bidragspotten. Totalt handlar det om 500 000 kr.

Ari Leinonen (S) ordförande i fritidsnämnden anmälde jäv och deltog inte under beslutet.

Bidrag för socialt förebyggande insatser

Bidraget SOFI står för Socialt förebyggande insatser. Tanken med bidraget är att stödja föreningar som bedriver kultur- och fritidsaktiviteter som också har ett socialt och förebyggande perspektiv.

Målsättningen med stödet är att:

  • stödja föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser samt
  • möjliggöra verksamhet för barn, ungdomar och deras familjer som visar tecken på en tilltagande social problematik och därmed riskerar sin egens hälsa och utveckling.

Mer information

Lennart Johansson (M) 
vice ordförande 
fritidsnämnden 
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se 

Anders Linder
tf. fritidschef
070-570 78 45
anders.linder@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.