Sveriges Byggindustrier

4650 vita jobb i Mellansverige tack vare ROT-avdraget

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 10:33 CEST

– Svarta jobb blir vita genom ROT-avdraget. Dessutom blir konkurrensen sundare och arbetsförhållandena säkrare, säger Lars-Ove Wahl, regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Mellan. För regionen har ROT-avdraget inneburit 4.650 vita jobb.

– ROT-avdraget är en fullträff, det gör att hushållsektorn köper vita byggtjänster i en mycket stor omfattning. Vi oroas dock för framtiden eftersom de rödgröna, trots en viss omsvängning, fortfarande vill avveckla ROT-avdraget på sikt, fortsätter Lars-Ove Wahl.

ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen på årsbasis omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt.

– Den mellersta regionen står för 15 procent av byggindustrins årsomsättning i Sverige. Proportionellt fördelat motsvarar detta 4.650 vita jobb i Mellansverige, avslutar Lars-Ove Wahl.

I tabellen nedan visas en uppskattning av hur många vita jobb som skapats inom respektive byggföreningsområde tack vare ROT-avdraget.

Byggförening     Antal vita jobb, ca
Västmanland      650
Örebro              800
Dalarna              600
Uppsala           1000
Södermanlan     500
Östergötland    1100

För kompletterande information, kontakta:
Lars-Ove Wahl, regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Mellan, 0709-39 13 73.
Västmanland: Lars-Ove Wahl, regionchef BI Mellan, chef BI Västerås, 0709-39 13 73
Örebro: Annika Almeen, chef BI Örebro, 0768-19 57 87
Dalarna: Hans Grandin, chef BI Falun, 070-25 35 707
Uppsala: Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala, 070-361 57 50
Södermanland: Michael Daun, chef BI Eskilstuna, 0709-30 74 74
Östergötland: Lena Lundström, chef BI Linköping, 070-602 06 72
Östergötland: Krister Larsson, chef BI Norrköping, 0702-97 86 49

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org