Stockpicker AB

47% i vinstmarginal och nytt rekordresultat!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 13:36 CEST

Stockpicker AB redovisar återigen ett rekordresultat när bolaget presenterade resultatet för 2010. Såväl vinstmarginal, omsättning och resultat är på exceptionella nivåer. Framtiden ser god ut.

Stockpicker accelererar ytterligare genom ett oerhört starkt 2010.

Då vi nu kan summera det fjortonde året i Stockpickers historia kan bolaget konstatera följande:

  • Stockpicker är ett av få bolag i media/internet/finanssektorn som redovisat stabilt resultat sedan 1997 oavsett börsklimat.
  • Stockpicker är ett av få bolag i sektorn som ifrån start (1997) växt organiskt och fortsätter göra så.
  • Stockpickers finansiella ställning är oerhört starkt – Med bra kassa och högsta kreditvärdighet ifrån UC är bolaget ett föredöme på marknaden.
  • Stockpicker har genom sin unika kundvänliga attityd med kundtjänst dygnet runt och året om (email) varit trendsättande för service det senaste decenniet.
  • Stockpicker är fortfarande ett oberoende analysföretag som ägs av de anställda.
  • Stockpicker har låg personalomsättning där flertalet har varit inom koncernen i 10 år eller mer.
  • Stockpicker har en unik kundbas på över 50 000 prenumeranter och med många kunder som varit bolaget trogna i över 10 år.
  • Stockpicker är en trendsättare. Affärsmodellen, html-breven, marknadsföringen och mycket mer har använts som förebild av åtskilliga i branschen under många år.

Stockpickers samtliga produkter var under 2010 återigen uppe på eller omkring nya rekordnivåer.

Stockpickers resultat för 2010 hamnade på hela 4,1 miljoner SEK (1,854 miljoner SEK). Det bästa resultatet i Stockpickers historia och en ökning sedan fjolåret på över 100%. Omsättningen hamnade på 8,6 miljoner SEK (6,053 miljoner SEK). Också detta den bästa noteringen i historien för bolaget. Kvartalsmässigt var Q1 och Q4 precis som vanligt de starkaste perioderna. Så har det också sett ut sedan slutet av 1990-talet och den trenden fortsatte över år 2010 oavsett börsklimatet.  

"Moderbolagets vinstmarginaler uppgick till starka 47%. Unikt för att vara finansbranschen. Och vi tror liknande marginaler kan upprepas också framgent" säger bolagets VD William Marcus Ziegler.

Omsättningen för koncernen Stockpicker AB (inklusive bolagets samtliga dotterbolag) uppgick till dryga 13,8 miljoner SEK (10,2 miljoner SEK 2009). En ökning med 35% sedan fjolårets notering. Stockpicker AB fortsätter att satsa på dotterbolaget Stockpicker Asset Management AB som inom några år skall vara ett stort och etablerat fondbolag.

"Framtidens resultatutveckling bedöms vara oerhört god för bolaget och nuvarande välfyllda kassa tillåter att Stockpicker ABs styrelse föreslagit utdelning nyligen. Vi behöver dock konsolidera dessa nivåer 2011 för att ta ytterligare ett stort steg framåt under kommande år" berättar VD Marcus Ziegler.

Stockpicker fortsätter därmed på sin offensiv de närmaste åren där målet är att kapitalisera ytterligare på sin unika databas samt skapa förutsättningar för en mångdubbling i resultat.

Stockpicker AB

Fotnot: Stockpicker AB grundades 1997 och har sedan 1990-talet sitt huvudkontor på Strandvägen 7a vid Nybroviken i Stockholm.