Sveriges Makalösa Föräldrar

47 motioner om ensamstående föräldrar

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 04:45 CEST

Under motionstiden 2012 inkom 46 stycken motioner från riksdagspartierna, som på något sätt fokuserade ensamstående föräldrar (enbart eller bland annat). Det är viktigt att se hur partierna både formulerar sig kring och prioriterar frågor som barnfattigdom, jämställt föräldraskap och vårdnadsfred. Sveriges makalösa Föräldrar pekar ofta på faran i att utsatta barn får växa upp i ständig brist av grundläggande behov, i brist på sunda relationer med båda föräldrar och andra viktiga förebilder och i konfliktfyllda hem. Ett prioriterat och medvetet kortsiktigt och långsiktigt arbete för dessa grupper bidrar till sunda och harmoniska människor och ett sunt och harmoniskt samhälle!

Generalsekreterare Sophia Lövgren glädjer sig åt att så många motioner innehåller förslag om höjning av underhållsstödet, en fråga Sveriges Makalösa Föräldrar tagit nytt tag kring, då frågan kring barnomsorg på obekväm arbetstid numera vunnit rätt bra gehör från flertalet riksdagspartier. Samtidigt ser hon en allvarlig trend:

-   Det är oroväckande att det finns flera partier som inte alls tycks bekymra sig kring frågan om barnfattigdom. Att det faktum att tio-femton procent, beroende på hur vi räknar, av barnen i Sverige lever under fattigdomsgränsen inte tycks uppfattas som en prioriterad politisk fråga! Om inte barn som saknar grundläggande behov inte ska prioriteras i ett välfärdssamhälle, vilka ska då göra det?

Motionerna fördelar sig enligt följande:

Moderaterna
Motion 2012/13:C351
: Nya vårdnadsregler  

Centerpartiet
Motion 2012/13:Sf302: Överlåtelse av föräldrapenning
Motion 2012/13:Sf311
: Modernisera föräldraförsäkringen
Motion 2012/13:Sf380
: Ang föräldraförsäkring för alla familjekonstellationer  

Folkpartiet
Motion 2012/13:Sf224
: Underhållsstöd  

Kristdemokraterna
Motion 2012/13:Sf267: Föräldraskap på lika villkor
Motion 2012/13:A227
: Jämställt föräldraskap 

Sverigedemokraterna
Motion 2012/13:So552
: Fri sjukvård för barn

Vänsterpartiet

Motion 2012/13:Sf305: Ensamstående föräldrar (underhållsstöd, bostadsbidrag m.m.)
Motion 2012/13:Sf308
: Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2012/13:Sf362
: Barnfattigdom
Motion 2012/13:Fi252
: Allmänna bidrag till kommuner (glasögon till barn, avlastning för sjuka ensamföräldrar)
Motion 2012/13:Sf297
: Jämställd föräldraförsäkring
Motion 2012/13:Sf223
: Bostadsbidrag
Motion 2012/13:Ub389
: Förskola och fritidshem (barnomsorg på obekväm arbetstid)
Motion 2012/13:Fi250
: För framtidens jobb (barnfattigdom)
Motion 2012/13:C400
: En social och ekologisk bostadspolitik för alla
Motion 2012/13:So267
: Mäns våld mot kvinnor… (kvinnofrid, barnahus)  

Miljöpartiet
Motion 2012/13:Sk433: Rättvisa mellan upplåtelseformerna
Motion 2012/13:Sf388: Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2012/13:A395
: Jämställdhet i arbetslivet
Motion 2012/13:So595
: All kärlek är bra kärlek (fler vårdnadshavare än två, tredelad föräldraförsäkring) Motion 2012/13:Fi303: Nya jobb i ett modernare Sverige (sänkt skatt för ensamföräldrar)
Motion 2012/13:So2
: En folkhälsopolitik med människan i centrum (barnomsorg på obekväm arbetstid) Motion 2012/13:Sf238: Utnyttjande av föräldraförsäkringen samtidigt

Socialdemokraterna
Motion 2012/13:Sf360
: Den växande fattigdomen bland ensamstående föräldrar
Motion 2012/13:Sf354
: Ensamstående föräldrars ekonomi
Motion 2012/13:Sf358
: Barnfattigdom i Sverige
Motion 2012/13:Sf355
: Underhållsstödet
Motion 2012/13:Sf339
: Utbyggd och flexibel föräldraförsäkring
Motion 2012/13:So251
: En ny socialtjänstutredning
Motion 2012/13:Sf356
: Barnfattigdom
Motion 2012/13:Sf366
: Bekämpa barnfattigdomen
Motion 2012/13:Ub375
: Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2012/13:Sf368
: Upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2012/13:Ub314
: Barnomsorg för kunskap och arbete
Motion 2012/13:Ub434
: Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2012/13:Ub482
: Utvärdera barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2012/13:Sf361
: En nationell handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2012/13:So550
: Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen
Motion 2012/13:Ub438
: Läxläsning
Motion 2012/13:So557
: Hälsovård, sjukvård och social omsorg (försörjningsstöd, överskuldsatthet, barnfattigdom)
Motion 2012/13:Sf353
: Handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2012/13:Sf359
: Åtgärder mot barnfattigdom
Motion 2012/13:A7
: Ang slutredovisning särskild jämställdhetssatsning
Motion 2012/13:Fi302
: Fler jobb för Sverige (läxhjälp, underhållsstöd m.m.)

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.