Båstads kommun

4G-nätet byggs ut i Båstads kommun

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 10:19 CET

Olika parter kommer till tals på informationsmöte

Tisdagen den 9 november kl. 18:00 i sessionssalen, kommunhuset i Båstad

Mötet direktsänds i Radio Båstad, 96,1 och 99,8 Mhz och i webbtv på kommunens webbplats.

Informationsbehovet om utbyggnaden av 4G-nätet i Båstads kommun är stort. Båstads kommun inbjuder därför allmänheten till ett informationsmöte. Vid mötet medverkar representanter för ansvariga operatörer, myndigheter, kommunen, och kritikerna. Det blir också en frågestund.

Båstad är en av de orter där nästa generations mobilnät, 4G, ska byggas ut under 2011.

Utbyggnaden skapar både förväntningar och oro. Det behövs bättre mobiltäckning och högre hastigheter när man surfar på Internet, men det finns också de som är oroliga för hur de elektromagnetiska fälten påverkar människor.

Det har resulterat i att protestlistor har lämnats till kommunen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att ge byggnadslov för att sätta upp en basstation i form av ett teknikskåp har överklagats till länsstyrelsen.

– Mot den här bakgrunden tyckte vi det var viktigt att bjuda in till ett informationsmöte för att ge kommunmedborgarna information från olika parter, säger kommunstyrelsens ordförande Anette Åkesson (M).

En representant för ”Nätverket för hälsovänlig livsmiljö” i Båstad som arbetar för att minska strålningen på grund av hälsoriskerna, kommer också att medverka i kvällens program.

– Vi vill ge utrymme både för positiva och kritiska röster vid ett och samma möte så att kommunen och ansvariga myndigheter kan bemöta de olika ståndpunkterna, säger Anette Åkesson (M).

Information från operatörer och myndigheter

Vid mötet berättar TeliaSonera Mobile Networks AB och Telenor Sverige AB om sina utbyggnadsplaner för 4G-nätet i Båstads kommun.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen kommer att gå igenom vad elektromagnetiska fält är, hur de påverkar människan, om försiktighetsprincipen bör tillämpas och vad 4G-utbyggnaden innebär strålskyddsmässigt. De berör också vilka slutsatser man kan dra av den senaste tidens forskning.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anette Åkesson (M), kommunalråd, tfn 0431 - 770 09, 070 649 70 09

Torbjörn Ziegler, bygglovschef, tfn 0431-408 012

Jimmy Estenberg, utredare elektromagnetiska fält, Strålsäkerhetsmyndigheten

Tfn 08-799 40 00.

Martin Tondel, överläkare i arbets- och miljömedicin och socialstyrelsens expert i frågor om elektromagnetiska fält, tfn 070 16 23 382

Lars-Eric Larsson, Telia Mobiles Specialist på EMF och hälsorisker, tfn 054-7012350, 070-5836350

Åke Bergvall, Telenor Sverige AB, 0709 614 026

Camilla Åkesson, Nätverket för hälsovänlig livsmiljö, tfn 0431-714 99

Kvällens program!

För allmänna frågor om programmet, kontakta informatör Nina Gregoriusson,
tfn 0431 777 20, 070 858 77 20, eller IT-chef Anders Björk, 0431-77008,
070-6061411