Farmaciförbundet

5 000 apoteksanställda utfrågas om kompetensutveckling

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:32 CEST

Får läkemedelskonsumenterna den bästa möjliga rådgivningen på den nya apoteksmarknaden? Rådgivning med kvalitet förutsätter kompetensutveckling för apotekspersonalen, och för att granska kompetensutvecklingen i apoteksföretagen inleder Farmaciförbundet i dag en omfattande medlemsundersökning.


– Vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt att få den medicin man behöver och ha tillgång till opartisk rådgivning av kompetent personal, oavsett var man bor eller storleken på plånbok, säger Carina Jansson, ordförande för Farmaciförbundet.
- Rätten till kompetensutveckling för apotekspersonalen är en fråga om kvalitet och säkerhet för läkemedelskonsumenten. Tyvärr får vi ofta signaler om att det inte finns tid och ges resurser till att kompetensutveckla sig, och detta vill vi syna extra noga framöver, fortsätter hon.

Alla apoteksanställda medlemmar får därför chansen att ge sin bild av hur kompetensutvecklingen fungerar. Undersökningen inleds i samband med att Farmaciförbundet i morgon, den 14 oktober, genomför en nationell kampanj på apotek runt om i landet, Farmaciförbundsdagen. Fackligt förtroendevalda besöker apotek för att föra en dialog med medlemmarna om kompetensutveckling och andra fackliga frågor.

– Under Farmaciförbundsdagen gör vi facket mer synligt och uppmanar till ökad dialog ute på arbetsplatserna. Själv ser jag fram emot att bland annat besöka ett nyöppnat apotek i Insjön, säger Carina Jansson, ordförande för Farmaciförbundet.

Frågan om kompetensutveckling är en av sex punkter för schysta och rättvisa villkor på den nya apoteksmarknaden som Farmaciförbundet arbetar för.

För mer information kontakta: Carina Jansson, ordförande Farmaciförbundet, avdelningsordförande Apoteket (besöker apotek i Insjön och Sala) Tel: 070 677 13 13

Jenny Johansen, avdelningsordförande Vårdapoteket (besöker apotek i Trelleborg)
Tel: 073 644 45 72

Eva Strach-Carlsson, avdelningsordförande Apotek Hjärtat (besöker apotek i Göteborg)
Tel: 070 521 68 21

Gunilla Andersson, avdelningsordförande Medstop (besöker apotek i Alingsås och Borås)
Tel: 070 314 21 30

Kristina Hallberg, avdelningsordförande Kronans Droghandel (besöker apotek i Visby)
Tel: 070 634 16 31

Inga-Lill Nilsson, avdelningsordförande Apoteket Farmaci (besöker apotek i Kristianstad)
Tel: 070 921 04 00

Ann-Katrin Westermark, ledamot i Förbundsstyrelsen (besöker apotek i Skellefteå)
Tel: 073 038 6698

Gunilla Larsson, ledamot i Förbundsstyrelsen /besöker apotek i Stockholm)
Tel:070 765 42 33

Ewa-Maria Kriegholm, pressansvarig Farmaciförbundet
Tel: 070 865 33 05

Farmaciförbundets sex punkter för rättvisa villkor på den nya apoteksmarknaden

Läkemedelskonsumenten i centrum
Konsumenten ska ha rätt till opartisk rådgivning. Därför behövs oberoende information av kompetent farmacipersonal, som står fri från inflytande av läkemedelstillverkare och grossister, kring läkemedelsanvändning. Utöver informationen på apotek bör Läkemedelsverket rådgivningstjänst Läkemedelsupplysningen ge dygnet runt-service.
Konsumenterna ska kunna lita på den information som ges om läkemedel. Därför måste också rutinerna kring butikspersonal i dagligvaruhandeln och deras möjligheter till att ge information om receptfria läkemedel ses över. Läkemedel ska säljas med kompetens.
Kollektivavtal på företagen
Kollektivavtal skapar ordning och reda, ger medarbetarna bra villkor och skapar konkurrens på lika villkor mellan företagen.
Rätt till kompetensutveckling
Läkemedel måste säljas med hög kompetens. Det ska vara en rättighet för alla arbetstagare att kunna hålla sig ajour och kunna utvecklas i jobbet. Det behövs bärkraftiga företag där utrymme ges för kompetensutveckling på betald arbetstid.
God löneutveckling
Goda ersättningar är en förutsättning för att locka kompetent personal och säkra kompetensförsörjningen i branschen på lång sikt. Alla anställda i branschen måste få rätt till löneutveckling och den som höjer sin kompetens ska märka det i plånboken.
Delaktig personal
Delaktiga medarbetare skapar starka företag. Det kräver ett bra samarbete mellan fack och arbetsgivare och att medarbetare bjuds in till samverkan i viktiga frågor.
Ansvarstagande för människor och miljö
Farmaciförbundet tar ansvar människor och miljö och uppmuntrar apoteksföretagen att ta ansvar för schysta och rättvisa villkor på arbetsplatsen, i branschen och globalt. Apoteksaktörer bör ha med detta i sina uppförandekoder.


Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier.
Farmaciförbundet är ett medlemsförbund inom TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.