Samhall

5 000 fick nya jobb genom Samhall

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 12:47 CET

Över 5 000 personer med funktionsnedsättning fick ett nytt jobb eller en praktikplats genom Samhall AB under 2015. Dessutom fick 1 059 personer anställning hos andra arbetsgivare genom Samhall. Nu ser Monica Lingegård, vd för Samhall, tre områden där Samhall under 2016 kan stödja fler till arbete. 

– Samhall ser möjligheter där många andra ser hinder. Genom att matcha rätt person till rätt arbete skapar vi varje år nya vägar till arbete för tusentals personer. Men fler måste göra mer. Fler arbetsgivare måste se all den talang och de förmågor som idag slösas bort på arbetsmarknaden, säger Monica Lingegård, vd för Samhall AB.

Det finns stora behov att utveckla arbetsmarknaden för att ge fler personer ska kunna delta på arbetsmarknaden. Enligt Lingegård kan Samhall främst bidra inom tre områden:

  • Etablera fler långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Genom riktade regeringsuppdrag har Samhall matchat tusentals utförsäkrade och långtidsarbetslösa ungdomar till nya jobb. Trots att de ofta varit borta från arbetsmarknaden i många år har en tredjedel av alla som tagit del av Samhalls utvecklingsinsatser fått ett nytt jobb inom ett år.

  • Utökade möjligheter att matcha nyanlända till jobb. Genom Samhalls internationellt erkända matchningsmodell kan fler personer snabbare få ett arbete i Sverige. Idag är 43 procent av de anställda inom Samhalls kärnuppdrag utrikes födda.

  • Förändrade attityder mot funktionsnedsatta hos arbetsgivare. Värdefull arbetsförmåga väljs varje dag bort för att personer med funktionsnedsättning inte passar in i arbetsgivares verklighetsbild. Samhall kan både stötta och utbilda arbetsgivare som vill ta ett större samhällsansvar.

I januari 2016 fick Samhall i uppdrag av regeringen att skapa utvecklande arbeten åt 2 000 långtidsarbetslösa personer, där unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

För kontakt med medarbetare som fått anställning under 2015, kontakta Albin Falkmer, informationschef på Samhall AB.

Samhall är en av Sveriges största serviceleverantörer. Företaget har över 23 000 medarbetare på mer än 200 orter och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.