Örebro universitet

5,4 miljoner till ekonomiforskning på Örebro universitet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:14 CET

En grupp forskare i företagsekonomi vid Handelshögskolan på Örebro universitet ska undersöka hur beslutsfattare tolkar och använder ekonomisk information. För att kunna genomföra den treåriga studien har de fått cirka 5,4 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond.

- Vi är jättenöjda eftersom det är färre än tio procent av dem som söker pengar från Riksbankens Jubileumsfond som får ett positivt besked, säger Jonas Gerdin, professor i företagsekonomi, som ska leda projektet.

De två andra forskare som ingår i gruppen är Hans Englund och gästprofessor John Burns från Dundee University i Skottland.

Saknas kunskap

Utgångspunkten för projektet är att ekonomisk information spelar en allt större roll för såväl enskilda organisationer, som samhället i stort. Men trots detta finns det inte mycket kunskap om hur människor egentligen använder sådan information i sin dagliga gärning.

- Vi vet till exempel inte varför den här sortens information tycks vara mer betydelsefull i vissa sammanhang, men spela en mindre roll i andra situationer. Eller hur den vävs samman med andra typer av information när människor försöker skapa mening kring det som hänt eller beslutar sig för vad som ska hända.

Studera på plats

Örebroprojektet fokuserar på beslutsfattare i företag och andra organisationer. De tre forskarna kommer att studera på plats vad som händer under möten där man resonerar kring ekonomiska frågor, och sedan följa upp med intervjuer för att ta reda på hur mötesdeltagarna har uppfattat och tolkat information.

- Det är inte så vanligt inom den här typen av forskning att man på nära håll följer hur beslutsfattare faktiskt skapar, tolkar och använder ekonomisk information i olika sammanhang, berättar Jonas Gerdin.

Projektet bedrivs inom forskningsprogrammet CEROC (Centre for Empirical Research on Organizational Control) vid Handelhögskolan på Örebro universitet. Programmets övergripande syfte är att öka kunskapen om hur ekonomi- och verksamhetsstyrning utvecklas och används i dagens organisationer.

För mer information, kontakta Jonas Gerdin, 019-30 31 43, eller 070-24 28 094.