Örebro universitet

5,4 miljoner till forskning om våld och utsatthet i unga år

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:49 CET

Forskarna Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed och Åsa Källström Cater vid Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro universitet har fått 5,4 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att studera hur vanligt det är att människor i Sverige i unga år utsätts för våld och försummelse. Forskarna ska också studera vilka stödinsatser dessa barn får, hur ofta deras utsatthet faktiskt blir känd och vilka konsekvenser den kan ha för hälsa och beteende i vuxen ålder.

- Tidigare forskning visar att våld och försummelse i barndomen relativt ofta leder till både psykosociala och medicinska problem i vuxen ålder, säger Henrik Andershed. Det här är därför ett mycket viktigt projekt och vi är oerhört glada att vi får en så ordentlig finansiering av Socialstyrelsen så att underlaget blir tillräckligt stort för att resultaten ska vara generaliserbara.

Sjuka och funktionshindrade mer utsatta

Forskarna kommer att intervjua och ställa frågor via enkäter till 2 500 slumpmässigt utvalda 20-24-åringar. Man utvidgar begreppet våld mot barn genom att inte bara inkludera fysiskt våld utan också psykiskt och sexuellt våld, mobbning, att bevittna föräldrars våld, samt försummelse.

- Tidigare forskning visar att samma barn ofta drabbas av flera olika typer av våld och försummelse. Och det finns forskning som indikerar att redan sårbara barn, som till exempel sjuka och funktionshindrade barn, är mer utsatta för våld än andra. Vi kommer att undersöka om det verkligen stämmer, och dessutom titta på skillnader mellan pojkar och flickor, mellan utländska och svenska familjer, och mellan olika socioekonomiska grupper, säger Anna-Karin Andershed.

Hur de mår i vuxen ålder

- Vi kommer att fokusera mycket på hur de mår i dag i vuxen ålder och varför vissa som utsatts i unga år trots allt mår bra medan andra inte alls mår bra. Vi känner till från tidigare forskning att risken för missbruk, kriminalitet, arbetslöset, fysisk ohälsa och övervikt är större om man upprepat utsatts för våld i unga år. Vi vill förstå mer om processerna och mekanismerna bakom detta genom att genomföra den här studien, säger Åsa Källström Cater.

För mer information kontakta: Henrik Andershed: 070-6581381.