Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen

5 beviljade yrkeshögskoleutbildningar till Jämtlands län

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:25 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan har under hösten behandlat 1078 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start under hösten 2013 eller våren 2014. Av dessa har 28 procent av utbildningarna beviljats.

Om man ser till antal studerandeplatser fördelat per invånare (20-64 år) är det Jämtland, Västernorrland och Jönköping som får flest platser i denna ansökningsomgång. Om man också räknar med de sedan tidigare beviljade utbildningarna får Västernorrland, Kronoberg och Dalarna flest antal studerandeplatser per invånare (20-64 år).

– För Jämtlands län innebär det en ökning från tidigare år vilket är mycket glädjande. En YH-utbildning har alltid en nära koppling till arbetslivets kompetensbehov och chanserna för anställning efter avslutad utbildning är stor. En lokal YH-utbildning är därför ett bra sätt att säkra regionens kommande kompetensbehov, säger Elin Mattsson, Regionförbundet Jämtlands län.

De utbildningar i Jämtland som blev beviljade i denna ansökningsomgång är Vindkraftstekniker i Strömsund samt Lönespecialist, vårdadministratör, köksmästare och diagnostekniker i Östersund. Utöver detta har länet 5 utbildningar som fortsätter sin redan påbörjade verksamhet. Se mer info på www.yrkeshogskolan.se

Inom ramen för det regionalfondsfinansierade projektet KompetensArenan som ägs av Regionförbundet kommer man under våren att bjuda in till ett YH-nätverk i länet för att ytterligare stärka regionens möjligheter till fler YH-utbildningar.