Svenska Teknik&Designföretagen

”5 fel med bostadspolitiken” – rapport från Svenska Teknik&Designföretagen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 14:48 CET

Svenska Teknik&Designföretagen presenterar idag rapporten ”5 fel med bostadspolitiken”. Rapporten är skriven av ekonomen och journalisten Monica Renstig, på uppdrag av Svenska Teknik&Designföretagen.

I rapporten presenterar Monica Renstig fem fel med bostadspolitiken.

– Det finns ingen bostadspolitik. Den har reducerats till enbart byggpolitik och åtgärderna som skulle öka rörligheten rörs inte. Flyttskatten och hyresregleringen gör man ingenting åt. Inför de utmaningar vi står inför måste vi diskutera var alla unga och nyanlända ska bo, säger Monica Renstig.

– Vi behöver öka krav och incitament för kommuner att driva en aktiv bostadspolitik. En politik där arkitekten och privata aktörer måste få större frihetsutrymme och ansvar att utveckla god livsmiljö och nya bostadslösningar. Kommunernas tjänstemän ska snarare agera byggcoacher för att lotsa bra nya projekt än att bli byråkratiska hinder, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen.

De fem fel som Monica Renstig identifierat är:

  • Det finns ingen sammanhållen bostadspolitik.
  • En försiktighetskultur har skapats av överreglering som ger köer.
  • Höga kostnader på grund av bristande konkurrens.
  • Vi bygger idag bostäder – inte livsmiljöer.
  • Finansieringssystemet fungerar inte.

Rapporten bygger på ett femtontal intervjuer med företrädare för de svenska teknik- och designföretagen. De flesta av de intervjuade är ingenjörer och arkitekter som jobbar nära bostadsproduktionen.

Kontakt:

Monica Renstig, rapportförfattare

070-774 33 74

Anders Persson, näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen

070-509 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se