Riksorganisationen Same Ätnam

5 frågor till alla Sametingspartier

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:34 CEST

Sametinget är ett folkvalt organ för samerna i Sverige. Den 17 maj 2009 är det Sametingsval och 9 partier ställer upp i valet. Som enda samiska huvudorganisation ställer Same Ätnam 5 frågor till alla Sametingspartier. Svaren kommer att publiceras på Same Ätnams hemsida www.sameatnam.se som vägledning till RSÄ:s 1 400 medlemmar.

Sametingets fördelning av kulturbidrag

1. Same Ätnam har under de senaste två mandatperioderna i Sametinget fått sin budget nedskuren från 850000 till nuvarande 150000 kr, samtidigt som en enda organisation fått höjt sitt organisationsbidrag till 3,6 miljoner kr. Detta samtidigt som Same Ätnams verksamhet och medlemsantal ökat. Same Ätnam undrar om ditt parti kommer att föra en mer rättvis fördelningspolitik?

Parlamentariskt beslut om Sametingets placeringsort

2. Same Ätnam har under de senaste åren framfört önskemål av placering av Sametingsbyggnaden tas i Plenum och inte i tingets styrelse. Vad anser ert parti?

Samebarn, samisk ungdom och samisk framtid

3. Ett av Same Ätnams prioriterade mål är samebarn och samiska ungdomar. Vad kommer Ert parti att göra för de unga samerna?

Urbana samer

4. De flesta samer bor i städer och tätorter som alla andra folk på vår jord. Same Ätnam har ett av de est omfattande samepolitiska programmen för urbana samer "I städerna vill vi samer bo" liksom det var tema för 2008 års landsmöte. Vad kommer Ert parti att göra för de urbana samerna?

Fiskesamer

5. Same Ätnams landsmöte 2009 har temat "Samiskt Fiske". Vad kommer ert parti att göra för fiskesamerna?

För mer information vänligen kontakta:

Same Ätnams ordförande Jur.kand. Lars-Nila Lasko Tel: 070 - 316 48 22 eller

Same Ätnams kontaktinformationwww.sameatnam.se/kontakta_oss.htm

Pressrum www.sameatnam.se/presscenter.htm

Pressbilder www.sameatnam.se/images_press/pressbilder.htm

Pressmeddelanden http://pressmeddelande.sameatnam.se

Samiska Nyheter http://nyheter.sameatnam.se

Same Ätnam www.sameatnam.se

Information om Same Ätnam www.sameatnam.se/om_oss.htm

Same Ätnam i massmedia http://massmedia.sameatnam.se

Blogg av Same Ätnam ordförande www.sameatnam.se/lasko

Info om Same Ätnam ordförande www.lasko.has.it

E-mail message checked by Internet Security (6.0.1.440)
Database version: 6.12090
http://www.pctools.com/internet-security/