Fondbolagens förening

5 miljarder i nysparande till fonder i juli

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 13:22 CEST

Under juli månad uppgick nettosparandet i fonder till 5 miljarder kronor. Korta räntefonder stod för den största delen av nettosparandet. Även hedgefonder och aktiefonder uppvisade nettoinflöden, medan nettosparandet för långa räntefonder var negativt.

Den största delen av nettosparandet gick till korta räntefonder (2,4 mdkr). I hedgefonder (övriga fonder) och aktiefonder nettosparades 1,5 respektive 1 mdkr. Fond i fonder fick ett nettoinflöde på 0,5 mdkr. För blandfonder var nettosparandet marginellt positivt medan långa räntefonder hade nettouttag, vilka uppgick till 0,4 mdkr.

”Under de senaste veckorna har det varit oro på världens börser, vilket kan vara en förklaring till intresset för korta räntefonder och hedgefonder”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens Förening. ”Som alltid vid börsoro kan det finnas anledning att påminna om att placeringar i aktier och aktiefonder ska ses långsiktigt där svängningar alltid förekommer. Uttag ur långa räntefonder kan vara en följd av tro på stigande räntor”.

Stockholmsbörsen steg inledningsvis i juli för att sedan vända ned under månadens andra hälft. Totalt sett sjönk börsen under juli månad med 1,5 procent. Vid utgången av juli hade börsen dock stigit 6,8 procent under år 2007.

För kommentarer kontakta:

Fredrik Nordström, vd AMF Pension Fondförvaltning 08-696 31 75

eller

Pia Nilsson, vd Fondbolagens Förening 08-506 988 00 eller 0709-503 860


För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, Fondbolagens Förening 08-506 988 03, 0733-12 55 77


Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, AMF Pension Fondförvaltning, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco Fonder, BlackRock Merrill Lynch Investment Managers, Carlson Fonder, Carnegie Fond, Catella Fondförvaltning, Danske Capital Sverige, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity Investments International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam Fond, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, HQ Fonder, JPMorgan Asset Management (Nordic), Kaupthing Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Swedbank Robur, Öhman Fonder