Coaching & Motivation Scandinavia AB

5 tips för Motiverande Utvecklingssamtal med medarbetarna!

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 08:03 CET

Ett ypperligt tillfälle för att stärka motivationen är vi utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet har fokus på medarbetarens utveckling och kan också vara ett samtal för att stärka drivkraften hos medarbetaren, samt ge utrymme för kreativa och nya idéer som leder till utveckling och förbättring
på företaget. Utvecklingssamtalet är kanske även en av de få tillfällen du som chef i lugn och ro får veta mera om dina medarbetares tankar om arbetsplatsen, kollegorna, verksamhetens mål och hur de upplever dig som chef. Det är ett tillfälle för dig som chef att utvecklas! 

1) Lyssna!  

Det har sagts förr, och det är värt att säga det igen! Förmågan att lyssna är den viktigaste komponenten för en lyckad kommunikation. Det är viktigare att du som chef lyssnar än talar under utvecklingssamtalet. När människor känner sig uppmärksammade och respekterade stärker det deras känsla för samarbete och förtroende för dig som chef.

2) Undvik argumentation  

Vid svåra samtal eller när man är oenig kan det vara svårt att låta bli att argumentera och försöka övertyga en annan person. Det finns risk att medarbetaren då känner sig överkörd och inte respekterad. Visa först att du lyssnar och tar till dig det personen säger. Det kan vara viktig feedback! Sedan kan du fundera i lugn och ro för hur du ska arbeta vidare med informationen.

 3) Lägg tillbaka ansvaret till medarbetaren genom att ställa frågor  

Öppna och kraftfulla frågor får medarbetaren att tänka i nya banor och reflektera på sitt eget beteende. Exempel på frågor: På vilket sätt kan du tänka dig att man ska lösa detta? Vad är det som driver dig att komma hit varje dag? Vad anser du är arbetslagets viktigaste arbetsuppgifter? Vad tycker du att företaget borde utveckla ytterligare? Vilka möjligheter ser du till att effektivisera arbetet? Vad kan du göra för att bidra till detta? 

4) Stärk tilltron till medarbetarens kompetens  

Ett skäl till att en medarbetare verkar ovillig och undvikande kan vara att de egentligen är rädda för att misslyckas. Medarbetaren kan vara osäker och uppleva att de inte har kompetensen som krävs för att klara uppgiften. Utforska vad medarbetaren tycker att den behöver för hjälp och stöd för att känna sig trygg med uppgiften. 

5) Uppmärksamma det positiva  

Människor har en tendens att göra mera av det som uppmärksammas positivt av chefer och kollegor. Var noggrann med att belysa och förstärka personers styrkor och framgångar.  

Det finns mycket att säga om motiverande ledarskap, men att medvetet praktisera och träna på ovanstående 5 punkter kommer hjälpa dig som ledare en god bit på vägen! 

/Carina Bång, Beteendevetare & ACC-coach

 

Motivational Management arbetar med motiverande ledarskap. Vi arrangerar kortare och längre kurser och seminarier där nyckelordet är "Motivation". Genom föreläsning och praktiska övningar
presenterar vi kunskaper som baseras på teorier från flera olika områden om vad som påverkar människans motivation, såsom psykologi, beteendevetenskap,motiverande samtal och coaching. Kurserna ger dig konkreta verktyg och strategier utifrån din verksamhet för att som ledare öka engagemang och rivkraft hos medarbetarna.
  

www.motivationalmanagement.se


 

Motiverande Ledarskap Motivation Ledarskapsutbildning Carina Bång Utvecklinssamtal