Västtrafik

50 000 bilpendlare i stort experiment

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 09:25 CEST

Nu startar Västtrafik sin största kampanj någonsin för att värva nya resenärer. Kampanjen ”Det Stora Pendlarexperimentet” ger bilpendlare chansen att få ett gratis tvåveckors provåkarkort, värt 750 kronor.
Fram till 2025 ska Västtrafik fördubbla antalet kollektivresor i Västra Götaland. Kampanjen ”Det Stora Pendlarexperimentet” är den största marknadsföringsinsatsen någonsin för att locka nya resenärer. Målet är att tio procent av regionens arbetspendlare som har bil ska börja åka kollektivt. De bilpendlare som inte redan är kunder hos Västtrafik erbjuds ett gratis tvåveckors provåkarkort för hela regionen.
- Att ett ökat kollektivresande är en förutsättning för en framtida hållbar trafiksituation är de flesta med på. Men för många pendlare är det ett stort steg att ställa bilen och istället resa kollektivt. Med provåkarkorten vill vi sänka tröskeln till ett kollektiv resande och få fler att våga testa, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.
Vill fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel
För att nå det övergripande målet om fördubblat resande är enkelheten att resa med Västtrafik avgörande. Enligt Västtrafiks kundundersökningar ska kollektivtrafiken vara tillgänglig och enkel för att utgöra ett bra alternativ till bilen. Vidare måste avgångstiderna passa resenärerna och linjerna gå där man vill åka.
- Vi har många utmaningar framför oss för att lyckas med att fördubbla resandet. Vi arbetar nu intensivt för att förenkla betalsystemet och förbättra kvaliteten i trafiken, men vi måste satsa framåt om vi ska nå våra mål, säger Lars Backström.
Kampanjsida på nätet
Kampanjen och pendlarexperimentet börjar den 27 september. Senast den 20 oktober måste bilpendlaren anmäla sitt intresse på Västtrafiks hemsida för att få möjlighet att få ett provåkarkort. Korten skickas ut per post i början av november.
På Västtrafiks hemsida finns en särskild kampanjsajt med information och inspiration. Där kan man till exempel räkna ut vad man tjänar på att ställa bilen, chatta med Västtrafiks experter eller fråga psykologen varför det är så svårt att ändra sina resevanor.
Berörda bilpendlare kommer att få direktreklam i brevlådan. Dessutom kommer kampanjen att synas i annonser i dagspress, genom affischering på hållplatser och på informationstavlor över hela regionen.
- Det är första gången vi gör en kampanj som är direkt kopplad till Västtrafiks fördubblingsmål. Vi hoppas att många vill vara med i experimentet. Att ställa bilen innebär också ett bidrag till samhällsnyttan, både vad gäller miljö, ekonomi och människors hälsa, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.
Målet är 10 000 nya kunder
Att få 50 000 västsvenska bilpendlare att testa kollektivtrafiken är ett högt satt mål. Men om kampanjen lyckas räknar Västtrafik med att få 10 000 nya kunder.
– Den här kampanjen är en viktig satsning i arbetet med att fördubbla resandet och vi hoppas att många som får ett provåkarkort väljer att fortsätta att resa kollektivt, säger Lars Backström.
För mer information:

Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Lars Backström, vd, Västtrafik, 0707-51 33 00

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil.

VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se
Avsluta prenumerationen