Bee Urban

50 000 blivande klienter till Linklaters

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 09:01 CEST

Torsdagen den 5 juli flyttar ett av Bee Urbans bisamhällen in till Linklaters Stockholmskontor på Regeringsgatan. Förutom att bidra till den biologiska mångfalden i området och sprida kunskap om den globala bidöden, hoppas de förstås även på en söt biprodukt -honung!

Förutom utplaceringen av bikuporna hoppas Bee Urban kunna hjälpa till med informationsmaterial om bin och deras nytta, och brukar alltid se till att fadderföretagen samlar ihop personal för en föreläsning om varför det står en bikupa på företagets tak.

"Vet man tex inte att jordbruk -och insektsgifter även dödar pollinatörerna och inte endast skadedjuren så är det ju svårt att få till en förändring i användandet av dessa", säger Josefina Oddsberg, en av de två grundarna på Bee Urban. Den globala bidöden handlar inte endast om gifter utan innefattar fler faktorer som förändringar i jordbrukslanskap, monokulturer, virus, sjukdomar och parasiter, samt genetisk förlust vid drottning-avel. Bee Urban använder sig av ekologiska odlingsmetoder i sin skötsel av sina bin, och hoppas kunna få såväl nuvarande som blivande biodlare att överväga att följa efter.

"Vi säger naturligtvis inte att biodling i stadsmiljö är bättre än i jordbruksområdet, bin behövs överallt, men vi hoppas på detta sätt kunna förhindra den förlust av den biologiska mångfalden i Stockholm och upplysa om den faktiska situationen för bin på global skala", fortsätter Josefina.

Bee Urban grundades av två miljömedvetna biologer Karolina Lisslö & Josefina Oddsberg vars syfte är att sprida medvetenhet, kunskap och pollineringseffekten av bin och deras inverkan på såväl lokal som global skala. Biprodukten av affärsverksamhet är dessutom den allra lenaste honung!

Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!