Coop

50/50 i Coop Sveriges nya företagsledning

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 11:49 CEST

Från 1 september får Coop Sverige AB en delvis ny ledningsorganisation. Den tolv personer stora företagsledningen består av lika många kvinnor som män.

Som ett resultat av Coops nordiska integration genomförs nu förändringar i Coop Sveriges företagsledning.

Marie Nygren har utsetts till chef för Kategori Dagligvaror inom Coop Sverige AB och kommer att ingå i företagsledningen. Marie kommer närmast från tjänsten som chef för specialvaror inom Coop Sverige.

Nils-Gunnar Ljungquist, chef för Distribution & Logistik inom Coop Sverige AB, kommer också att ingå i Coop Sveriges nya företagsledning.

Liselotte Andersson tillträder som chef för IT Sverige och rapporterar till IT-direktören i Coop Norden, Verner Jensen. Från och med måndag sitter hon i Coop Sveriges företagsledning. Liselotte kommer närmast från tjänsten som chef för Projekt och Arkitektur på Coop Sverige IT, en tjänst som hon upprätthåller fram till årsskiftet.

I samband med omorganisationen kommer IT-direktören i Coop Sverige Reidar Henricsson att lämna sin befattning. Han kommer att stå till vice vd Göran Sällqvists förfogande till och med februari 2004.

- Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot att arbeta i Coop Sveriges nya ledningsgrupp och jag är glad att kunna hälsa tre nya, mycket kompetenta medlemmar välkomna in i jobbet. Coop Sverige har nu en företagsledning med en god mix både vad det gäller kön och ålder. Det ger goda förutsättningar för vårt framtida arbete, säger Svein E. Skorstad, vd för Coop Sverige sedan i maj 2003.

Ytterligare upplysningar
Svein E. Skorstad, vd Coop Sverige AB, 070- 201 22 60
Maria Arnholm, informationsdirektör Coop Sverige AB, 070- 374 42 89 För bilder kontakta Coop Sverige informationsavdelning 08-743 23 33

Coop Sverige ABs nya företagsledning består från 1 september av:

Svein E. Skorstad, vd Coop Sverige
Göran Sällqvist, vice vd Coop Sverige
Liselotte Andersson, IT-chef Sverige
Maria Arnholm, informationsdirektör
Thomas Evertsson, chef Coop Konsum
Anna-Lena Högfeldt, marknadsdirektör
Monica Höglind, personaldirektör
Hans Johansson, chef Coop Forum
Kjell E. Johansson, ekonomidirektör
Nils-Gunnar Ljungquist, chef Distribution & Logisitk
Marie Nygren, chef Kategori Dagligvaror
Iréne Persson, vd-assistent

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.