Svenska kyrkan

50 år med kvinnliga präster firas i Umeå

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:13 CEST

Jubileet firas på två sätt i Umeå på söndag. Dels tjänstgör både en kvinnlig och en manlig präst vid gudstjänsterna på förmiddagen. Dels är det en festmässa på kvällen i Umeå stads kyrka för församlingarna i Umeå och i södra Västerbotten. Vid festmässan medverkar ett tjugotal kvinnliga präster, Lisa Tegby predikar och Ålidhems kyrkokör medverkar under ledning av Tomas Pleje.

Lisa Tegby, kontraktsprost och kyrkoherde i Umeå, har varit präst sedan 1971. Hon säger: Det har hänt oändligt mycket under de 37 år jag har varit präst. I början var jag väldigt unik och sågs ständigt som det stora undantaget. Visst har jag en del rysliga historier att berätta, men allt gott mottagande jag fått och alla goda förväntningar på mig som kvinna väger så väldigt mycket tyngre. Jag är glad åt att vara präst och det har jag alltid varit.


Inom Svenska kyrkan i Umeå finns 29 präster anställda. Elva av dessa är kvinnor. Av de fem kyrkoherdarna, som är församlingarnas högste chef, är en kvinna.

- Nu är det ungefär 35 procent av Svenska kyrkans präster som är kvinnor, säger Lisa Tegby. Men det är bara 14 procent av biskoparna. Jag ser fram emot fler kvinnor som biskopar och fler som kyrkoherdar också. Det kommer inte att dröja länge innan hälften av alla präster är kvinnor. Det finns många skäl att fundera på vad kyrkan hade varit om vi inte fått beslutet om kvinnliga präster för femtio år sedan.

Firandet av beslutet från 1958 om att öppna prästämbetet för kvinnor pågår i hela Sverige. Firandet pågår hela veckan och inleddes då kyrkomötet öppnades i tisdags i Uppsala.

Vid kyrkomötet överlämnades jubileumsboken "Du ska bli präst", en intervjubok med 20 kvinnliga präster från de 50 år som gått sedan beslutet. Samtidigt utkom boken "Äntligen stod hon i predikstolen", en forskarantologi om människor och händelser som ledde fram till beslutet, men även om vad som skedde sedan beslutet fattats. En av författarna till denna bok är kontraktsprost Lisa Tegby, Umeå.

I Luleå stift inleds jubileumsfirandet i Luleå fredag-lördag 26-27 september med ett dygn av seminarier, fest på Kulturens hus och gudstjänst i domkyrkan.

För ytterligare information

Lisa Tegby, kontraktsprost och kyrkoherde i Umeå, tel 090-200 27 10 (kopplas till mobiltelefon).

Marita Broberg, informationsansvarig kyrkoförvaltningen i Umeå, tel 090-200 2518