Hushållningssällskapet

50 kommuner lyfter den offentliga måltiden i nationellt storprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 12:36 CEST

Det finns ett mycket stort intresse hos landets kommuner att ge den offentliga måltiden ett rejält lyft. Det är tydligt efter den inledande fasen av projektet Fokus Matglädje, där kommunernas vilja att utveckla den offentliga måltidsverksamheten överraskat initiativtagarna. Totalt 50 kommuner får möjlighet att delta i projektet under 2010-2012, och i år finns redan 15 kommuner av 15 möjliga med på deltagarlistan.

-          Vi visste att behovet var stort hos landets kommuner, men intresset har helt överstigit våra förväntningar, säger Margareta Frost-Johansson, projektledare för Fokus Matglädje och utvecklingsledare på Hushållningssällskapens Förbund.

De kommuner som deltar i projektet kommer vid projekttidens slut bland annat att ha tagit ställning för matglädje och hållbar måltidsutveckling. Kommunerna kommer att ha lyft kökspersonalens teoretiska/praktiska kunskaper, ökat valfriheten, matkvalitén och utbudet. De kommer att ha utarbetat en måltidsprofil/kostpolicy och fått verktyg för att fortsätta förändringsarbetet på egen hand. Deltagarna har också fått stöd i upphandlingsfrågor och engagerat personalen i måltidsfrågorna.

-          Kommunerna behöver en tydlig, uttalad och förankrad kostpolicy på politisk nivå, med mål och kravspecifikationer, för att kunna utvärdera sin måltidsverksamhet. Det saknas i förvånande många fall idag. Genom att medverka i projektet, får kommunerna verktyg och handledning för att göra just detta. De som skriver under avtalet, menar verkligen allvar med sitt förändringsarbete, fortsätter Margareta Frost-Johansson.

Projektet Fokus Matglädje består av tre steg som vart och ett på ett pedagogiskt, konkret och verklighetsbaserat sätt sätter fokus på frågor som rör bland annat matglädje, matlagning från grunden, närproducerat, ekologiska mål, säsongsanpassade råvaror, hållbar utveckling och upphandlingsförfarande.

Beslut om kommunens medverkan fattas på kommunledningsnivå, där beslutsfattarna enligt en utarbetad modell fastställer en övergripande vision och kostpolicy för all matverksamhet samt att riktlinjer, mål och handlingsplaner arbetas fram i verksamheterna för förskola, skola och omsorg. Tillsammans med Hushållningssällskapets matkonsulter ingår kommunerna ett avtal att långsiktigt bedriva ett förändringsarbete. Ett engagemang, också i de politiska korridorerna, är nödvändigt för att lyckas.

Förändringen omfattar hela måltidsverksamheten och i projektet ingår också teoretiska och praktiska utbildningar för kökspersonalen. Hushållningssällskapens matkonsulter kommer att genomföra 100 utbildningstillfällen där man lagar mat på teman som fisk, kött, vegetariskt och mellanmål.

-          Vår vision är nöjdare matgäster, god mat lagad från grunden på närodlade och hållbart producerade råvaror och trivsam måltidsmiljö. När matgästerna är nöjda, inte förrän då har vi lyckats, avslutar Margareta Frost-Johansson.

I dagsläget har Borås, Falköping, Götene, Haparanda, Herrljunga, Huddinge, Kristianstad, Ljusdal, Mark, Orsa, Töreboda, Varberg, Åstorp och Östhammars kommuner skrivit under det samarbetsavtal som symboliserar starten på ett omfattande förändringsarbete.

Fokus Matglädje är resultatet av ett samarbete mellan Jordbruksverket och Hushållningssällskapens Förbund. Jordbruksverket och Hushållningssällskapens Förbund är delfinansiärer, liksom medverkande kommuner.

Projektets referensgrupp
Margareta Frost-Johansson från HS Förbund

Cecilia Corin, Ellinor Moberg från Hushållningssällskapen

Anette Kjellberg från Jordbruksverket

Åsa Brugård-Konde från Livsmedelsverket

Monika Silén från Miljöstyrningsrådet

Sanna Due från Naturvårdsverket

Annika Unt Widell från Skolmatens vänner

Laina Kämpe från Sveriges Kommuner och Landsting

Karin Lidén från Kost och Näring

Mer information och pressbilder lämnas av:

Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapens Förbund

0521-72 55 60
margareta.frost@hush.se

KORTA FAKTA

Fokus Matglädje

Projektet stödjer kommuner i arbetet att utveckla maten inom offentlig verksamhet. Totalt kommer 50 kommuner att delta. I projektet samarbetar Jordbruksverket och Hushållningssällskapens Förbund med kommuner för att ta fram tydliga mål och utveckla ny kompetens inom kommunens offentliga måltidsverksamhet.

För att läsa mer om projektet gå in på www.fokusmatgladje.nu

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapen är en modern organisation med lång historia. Sedan början på 1900-talet har matkonsulterna varit en aktiv del av verksamheten som förutom Mat innefattar kunskapsområden som Landsbygd och Lantbruk. Idag finns Hushållningssällskapen i hela Sverige, från Skåne till Norrbotten. Sammanlagt inom Hushållningssällskapet finns ca 700 medarbetare.

För mer information om Hushållningssällskapen, gå in på www.hush.se