Upplands Väsby kommun

50 miljoner kronor mer till skolan i Väsby!

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 09:05 CEST

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller 50 miljoner kronor mer till skolan som en del av en total resursförstärkning på 100 miljoner kronor utan att skatten höjs.

Budgeten innebär långsiktigt ansvarstagande för kommuninnevånarnas skattemedel där kvalitet och goda resultat i skolan prioriteras. Under de senaste åren har Upplands Väsby gjort en resa mot framtiden som innebär rejäla kliv framåt på flera områden. Skolan är det område som fortfarande har utmaningar och som behöver mer insatser för att kunna visa samma positiva utveckling. Ambitionerna är att skolan i Väsby också ska dra nytta av erfarenheterna kommunen har kring arbetet med kvalitet, nomineringen till Sveriges kvalitetskommun 2013, Miljöbästa kommun, Sveriges IT-kommun och inte minst Sveriges tredje bästa näringslivsklimat.  

Reformarbetet för ökade kunskapsresultat i skolan fortsätter med fokus på tidiga insatser, lugn studiemiljö, kollegialt lärande och på tydligt ledarskap i skolan. Särskilda satsningar på förskolan och språkutveckling har tillkommit. Budgeten präglas också av flera tillväxtsatsningar, där bland annat flera bostads- och tillbyggnadsprojekt ingår. I satsningarna ingår även förbättrad infrastruktur. Budgeten tar också hänsyn till ökade behov inom välfärdsverksamheterna, bland annat genom nytt äldreboende i Brobacken med 72 nya platser.

-Det är viktigast att kunna ge ekonomiskt utrymme för skolorna att satsa på att alla elever ska få goda resultat. Utrymme för särskilda satsningar i förskolan och på språkutveckling görs, då dessa insatser är viktigaste förutsättningarna för elevernas framtida resultat, men det finns också mer resurser utöver det, säger Per Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande.

-Vi jobbar vidare med att försöka bli bättre på att vara kommun och nu märks det att omgivningen fått upp ögonen för Väsby. Vi fortsätter skapa förutsättningar för fler bostäder och det är fler byggare än någonsin som vill vara med och utveckla Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Budgeten har lagts utan förändring av skattenivån och säkrar kommunfullmäktiges resultatmål på 2,8 % för perioden i syfte att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Beslut om budgeten förväntas tas av kommunfullmäktige den xx juni.

För mer information kontakta

Per Erik Kanström, (M), Kommunstyrelsens ordförande, 08-590 972 47

Björn Eklundh, Kommundirektör, 073-910 40 31

Anette Ömossa, Ekonomidirektör, 073-910 44 73

Johannes Wikman, Kommunikationstrateg, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se