Landsbygdsdepartementet

50 miljoner till fond för växtgenetiska resurser

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 11:47 CEST

- För att stärka det internationella arbetet med växtgenetiska resurser och bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning i världen kommer det svenska bidraget till den internationella fonden för växtgenetiska resurser att uppgå till 50 miljoner kronor.

- Bidraget är en del i regeringens biståndssatsning som innebär att en procent av BNI ska gå till bistånd under 2006.

Det sa jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist när hon talade på den svenska FAO-kommitténs seminarium om mat, makt och mångfald som arrangerades med anledning av Världslivsmedelsdagen.

- Biologisk mångfald är en förutsättning för global livsmedelsförsörjning. Särskilt i ett hårt klimat kan biologisk mångfald vara en viktig nyckel till utveckling. Antalet arter minskar mycket snabbt och många arter som slås ut har unika egenskaper avseende till exempel näringsinnehåll, klimathärdighet eller avgörande betydelse i ett ekosystem.

- Av särskilt stor betydelse för den framtida livsmedelsförsörjningen är den genetiska variationen hos våra kulturväxter och husdjur. Den är en potential för ständig anpassning och en buffert mot katastrofer och miljöförändringar.

- Ett internationellt avtal om växtgenetiska resurser trädde i kraft i somras och kopplat till detta finns en särskild fond, Global Crop Diversity Trust, som Sverige nu bidrar till. Syftet är att säkra finansieringen av genbanker och andra bevarandeinsatser.

- Trots en lång rad internationella åtaganden lider fortfarande 840 miljoner människor av undernäring. För många fattiga är jordbruket och fisket livsavgörande, både som livsmedel och som källa till inkomst. Av världens fattiga bor de flesta på landsbygden. Trots detta har det totala biståndet i världen till landbygd och jordbruk nästan halverats sedan 1988.

- Därför måste kampen mot hungern intensifieras. Den politiska viljan måste bli tydligare och vi måste i högre grad ägna oss åt de långsiktiga förutsättningarna för en tryggad livsmedelsförsörjning. De konventioner som antagits spelar en viktig roll men det är bara om de fylls med ett konkret innehåll de blir verkningsfulla.

Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se

Anna Haglund
Departementssekreterare
08-405 10 66
070-246 00 36