Myndigheten för yrkeshögskolan

50 nya arbetstillfällen i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:30 CEST

Myndigheten för yrkeshögskolan inrättades den 1 juli förra året. Myndighetens huvudkontor lokaliserades till Västerås. Rekryteringen av kvalificerad personal inleddes förra sommaren och myndighetens personalstyrka är nu fulltalig. Det har inneburit ett nytillskott av ungefär 50 arbetstillfällen i Västerås.

Cirka hälften av personalen är nu bosatt i Västerås och de övriga är inpendlare från omgivande kommuner. Några personer har flyttat till Västerås i samband med att de erhållit arbete på Myndigheten för yrkeshögskolan.

─ Etableringen av Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås har således inneburit ett rejält tillskott av kvalificerade tjänster här, säger Myndighetens generaldirektör Pia Enochsson.