Almega

500 000 nya jobb

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 08:50 CEST

Almega, tjänsteföretagens organisation, satsar stort under
politikerveckan i Almedalen.
- Vi vill visa hur tjänsteföretagen kan medverka till Sveriges välfärd
och tillväxt, säger Jonas Milton, vd för Almega.

Under veckan kommer Almega, tillsammans med ett flertal medlemsföretag,
visa på bredden inom tjänstesektorn. Men också diskutera villkoren för
tjänsteföretagande och hur politiker och beslutsfattare kan underlätta för
tillväxten.

– Vi har ett antal frågor som vi måste lösa och vi tror att det är nödvändigt
att göra det tillsammans, säger Jonas Milton.

Svart till vitt står till exempel på agendan under veckan., det vill säga, få mindre av
svart arbete och mer av arbete som redovisas öppet. Att införa avdragsrätt
för hushållstjänster är ett konkret exempel.

– Vi vet att regeringen satsar på att få fler människor i arbete och att få fler
som startar och driver företag och vi presenterar en mängd idéer om hur
tjänstesektorn kan bidra.

Almega vill också lyfta frågan om hur lönebildningen blir ett verktyg för
effektivare resurser och snabbare produktivitetsutveckling i tjänsteföretag.
Och hur tjänsteföretagen kan bidra till att öka effektiviteten i den offentliga
sektorn.

– Vi hoppas att Almedalsveckan blir ett startskott. När sommarsemestrarna
är över vill vi fortsätta diskussionerna, bland annat tillsammans med
företrädare för de fackliga organisationerna inom tjänstesektorn, säger Jonas
Milton.

Hela Almegas program för Almedalsveckan finns att läsa på
www.almega.se.

För frågor kontakta:
Jonas Milton, vd Almega, 070-345 6974
Yvonne Gustavsson, 070-345 6848


Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega.