Vinnova

51 miljoner euro i forskningsfinansiering till Östergötlands län från EU:s forskningsprogram FP7

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 10:17 CEST

20 företag, institut och universitet har hittills fått 51 miljoner euro i forskningsfinansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Mest framgångsrika i Östergötlands län är Linköpings universitet, SAAB AB samt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut. Hur kan du få del av EU:s forskningsfinansiering? VINNOVA besöker Linköpings universitet den 27 mars för en informationsdag om EU:s forskningsprogram.

VINNOVA ger sig nu ut på en informationsturné till åtta platser runt om i Sverige med start på Linköpings universitet den 27 mars. Under informationsdagen får du en översikt över möjligheterna för forskningsfinansiering inom EU:s FoU-program men också tips kring hur man lyckas med en ansökan. Under informationsdagen medverkar VINNOVAs nationella kontaktpersoner för FP7 och representanter från Linköpings universitets Grants office. Lokala forskare delar också med sig av sina erfarenheter från EU-projekt.

Ramprogrammet är nu inne på sitt sista år och årets budget på ca 8 miljarder euro är hittills den största sedan ramprogrammets start 2007. FP7 är idag en av de största externa finansiärerna av forskning i Sverige.

Informationsdagen riktar sig till inte bara till universitetsforskare utan också till forskare på företag, myndighet, institut eller personer som är allmänt intresserade av EU:s forskningsstöd.

Plats: Sal Planck, Fysikhuset på Campus Valla, Linköpings universitet

Se hela programmet för informationsturnén: www.vinnova.se

För ytterligare information: Katrin Danerlöv, VINNOVA, telefon 08-473 30 26, eller e-post katrin.danerlov@vinnova.se eller

Linda Forssén, Linköpings universitet, telefon 013-28 8912 eller e-post linda.forssen@liu.se