Centrum för Näringslivshistoria

52 profiler bloggar om näringsfriheten

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 10:00 CET

18 juni 1864 undertecknades regeringsbeslutet om utvidgad näringsfrihet, vilket gav alla myndiga svenska män och kvinnor rätten att driva näringsverksamhet. Det var ett beslut som lade grunden till en exempellös välståndsutveckling och till dagens välfärdssamhälle. Men hur uppfattar vi näringsfriheten i dag?

Centrum för Näringslivshistoria har bjudit in 52 kända svenska profiler från näringsliv, akademi, medier och organisationsvärld att ge sina perspektiv på friheten att starta och driva företag i dag.

 Tas näringsfriheten i dag för given? Är den okontroversiell eller vill man ompröva den? Är den lika given i alla branscher och verksamheter? Vi kommer få 52 olika svar under året.

 Blogginläggen kommer att kunna läsas på Centrum för Näringslivshistorias webbsajt, var för sig eller i ett svep. Gå till bloggen dagen efter nyårsdagen!

 Vilka personer kommer vi då att möta? Serien inleds av Alexander Husebye, vd för Centrum för Näringslivshistoria. Därefter? Gå till bloggen och se!

De 52 profilernas perspektiv ingår som en del i Centrum för Näringslivshistorias jubileumsaktiviteter under 2014 i anledning av näringsfrihetens 150-årsfirande.

Centrum för Näringslivshistoria gör företagens historia till en resurs! Som ledande näringslivsarkiv erbjuder vi expertis och inspiration bland miljoner bilder, filmer, dokument och personliga berättelser.