Sveriges Byggindustrier

5250 vita jobb i Västsverige tack vare ROT-avdraget

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 10:20 CEST

– Svarta jobb blir vita genom ROT-avdraget. Dessutom blir konkurrensen sundare och arbetsförhållandena säkrare, säger Andreas Brendinger, regionchef på Sveriges Byggindustrier (BI) Väst. För regionen har det inneburit 5.250 vita jobb.

– ROT-avdraget är en fullträff, det gör att hushållsektorn köper vita byggtjänster i en mycket stor omfattning. Vi oroas dock för framtiden eftersom de rödgröna, trots en viss omsvängning, fortfarande vill avveckla ROT-avdraget på sikt, fortsätter Andreas Brendinger.

ROT-avdraget infördes i december 2008. I dagsläget har Skatteverket en utbetalningstakt på drygt en miljard kronor i månaden för ROT-avdrag. Det innebär att byggbranschen på årsbasis omsätter ungefär 30 miljarder, inkluderat materialkostnader och den halva arbetskostnad som hushållen själva betalar. För staten innebär det intäkter på omkring 17 miljarder kronor i form av moms på arbete och tillkommande material samt arbetsgivaravgifter. Relaterat till en skattereduktion på 12 miljarder innebär det att varje krona i skattereduktion ger ungefär 1,40 kronor i skatteintäkt.

– Västsverige står för 18 procent av byggindustrins årsomsättning i Sverige. Proportionellt fördelat motsvarar detta 5.250 vita jobb, avslutar Andreas Brendinger.

I tabellen nedan visas en uppskattning av hur många vita jobb som skapats inom respektive byggförening tack vare ROT-avdraget.

Byggförening  Antal vita jobb, ca
Göteborg       2800
Fyrbodal        800
Sjuhärad        400
Skaraborg      600
Värmland      650

För kompletterande information, kontakta:
Andreas Brendinger, regionchef BI Väst, 0707-25 68 78
Göteborg: Andreas Brendinger, regionchef BI Väst, chef BI Göteborg, 0707-25 68 78
Fyrbodal: Lars-Eric Sellberg, chef BI Uddevalla, 070-652 28 45
Sjuhärad: Hans Arvidsson, BI, 070-272 08 56
Skaraborg: Maria Skoog, chef BI Skövde, 0767-91 50 66
Värmland: Lars Lundblad, chef BI Karlstad, 070-422 49 33

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org