Sveriges Dövas Ungdomsförbund

594 dagar har vi väntat!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 10:58 CEST

Idag har vi väntat i 594 dagar på att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. 

Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturligt följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. 

Bristande tillgänglighet är diskriminering. Vi vill att "Bortom fagert tal" (Ds 2010:20) ska förverkligas NU! 

Varje vecka samlas vi därför utanför Rosenbad och genomför torsdagsaktionen - vi visar för regeringen att vi fortfarande väntar (väntar, väntar och väntar). Denna torsdag den 5 juli 2012 genomfördes regeringssammanträdet på Residenset i Visby. När regeringens ministrar kom dit imorse möttes de av oss även här på Gotland under Almedalsveckan. Utrikesminister Carl Bildt (m) konstaterade krasst och surt "som vanligt". Beatrice Ask, justitieminister (m) däremot var mycket trevlig, tog sig tid att diskutera med oss och lyssnade på våra synpunkter. Även Maria Larsson (kd) uppmärksammade att vi fanns på plats, men kunde inte svara på vår fråga om hur det går med tolkutredningen. Annie Lööf (c) hälsade glatt. Övriga ministrar försökte ignorera den stora folkmassan så gott de kunde.

Nästa torsdag den 12 juli har vi väntat i 600 dagar på att regeringen ska ta ett beslut som gör att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Det är verkligen dags att vår regering förstår att bristande tillgänglighet ÄR diskriminering och ser till att skydda sina samhällsmedborgare från att utsättas för detta. Av den enkla anledningen att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla människor ska vara lika mycket värda. Så länge som bristande tillgänglighet inte klassas som diskriminering, finns det inget som kan skydda eller se till så att våra demokratiska och mänskliga rättigheter tillgodoses. 

Bakom torsdagsaktionen står DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, i samarbete med Neurologiskt handikappades riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Personskadeförbundet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Lika Unika, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Handikappförbunden, Förbundet Sveriges Dövblinda, Handikappförbunden och Synskadades Riksförbund.